Artykuł sponsorowany

Kancelaria notarialna Piotra Krzysztofa Sierakowskiego – ugoda pozasądowa

Kancelaria notarialna Piotra Krzysztofa Sierakowskiego – ugoda pozasądowa

Spory dotyczące podziału majątku, odszkodowań czy umów cywilnoprawnych mogą prowadzić do długotrwałych i skomplikowanych procesów sądowych. W takich przypadkach warto zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem, jakim jest ugoda pozasądowa. Można ją zawrzeć w kancelarii notarialnej Piotra Krzysztofa Sierakowskiego.

Czym jest ugoda pozasądowa?

Ugoda pozasądowa to dobrowolne porozumienie stron konfliktu, które pozwala na uniknięcie procesu sądowego lub jego zakończenie przed wydaniem wyroku. Jest to sposób na rozwiązanie sporu bez konieczności angażowania sądu i ponoszenia związanych z tym kosztów oraz czasochłonnych formalności. Ugoda taka może dotyczyć różnorodnych spraw, takich jak spory majątkowe, odszkodowania czy kwestie związane z umowami cywilnoprawnymi.

Zawarcie ugody pozasądowej u notariusza

Notariusz pełni w procesie zawierania ugody pozasądowej rolę niezależnego i bezstronnego mediatora, który pomaga stronom dojść do porozumienia. Cały proces rozpoczyna się od zgłoszenia przez strony chęci podjęcia próby mediacji. Następnie notariusz przeprowadza spotkanie ze stronami, na którym omawiane są wszelkie kwestie związane z konfliktem oraz możliwości jego rozwiązania. Ważne jest, aby obie strony były otwarte na kompromis i gotowe do negocjacji.

Kancelaria notarialna Piotra Krzysztofa Sierakowskiego oferuje swoje usługi w tym zakresie. W trakcie spotkania notariusz może pomóc w opracowaniu propozycji ugody, uwzględniającej interesy obu stron. W przypadku osiągnięcia porozumienia, sporządzi on dokument zawierający treść ugody oraz zbiera podpisy stron. Taki dokument ma moc prawną i może być egzekwowany na równi z wyrokiem sądu. Zawarcie ugody pozasądowej u notariusza pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Dzięki temu strony mają większą kontrolę nad treścią porozumienia, co pozwala na lepsze zabezpieczenie swoich interesów. W kancelarii notarialnej Piotra Krzysztofa Sierakowskiego można także sporządzić akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia czy protesty weksli i czeków. Notariusz pomoże także wtedy, gdy w grę wchodzi konieczność złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Opracowanie:
Mszczonów, Północna 8A lok. 4
tel. 669 659 779
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz