Artykuł sponsorowany

Kancelaria Adwokacka Ireneusz Mikucki: Sprawy spadkowe – jak się z nimi uporać i kiedy warto zwrócić się do adwokata

Kancelaria Adwokacka Ireneusz Mikucki: Sprawy spadkowe – jak się z nimi uporać i kiedy warto zwrócić się do adwokata

Sprawy spadkowe to temat, który dotyczy każdego z nas prędzej czy później. Spadek to przekazanie majątku osoby zmarłej na rzecz jej spadkobierców. W Polsce, jak i w innych krajach, obowiązują określone przepisy regulujące tę kwestię, które mogą być niejednokrotnie skomplikowane i trudne do zrozumienia dla przeciętnego człowieka. Razem z Adwokatem Ireneuszem Mikuckim dowiemy się czym dokładnie są sprawy spadkowe.

Zasady dziedziczenia w Polsce

W polskim prawie obowiązuje tzw. dziedziczenie ustawowe, które określa kolejność osób uprawnionych do spadku. Na pierwszym miejscu są dzieci zmarłego oraz małżonek, na drugim – rodzice i rodzeństwo, a na trzecim – dziadkowie i dalsi krewni. Jeśli jednak osoba zmarła pozostawiła testament, wówczas dziedziczenie odbywa się według jego postanowień.

Testament – jak go sporządzić i co powinien zawierać

Testament to akt prawny, za pomocą którego osoba żyjąca może określić, jak ma być rozdzielony jej majątek po śmierci. Testament powinien być sporządzony na piśmie, z datą i podpisem sporządzającego. Warto pamiętać, że testament można zmieniać lub odwołać w dowolnym momencie życia.

Ważne jest, aby testament zawierał jasne i precyzyjne informacje dotyczące majątku oraz osób, które mają go dziedziczyć. W przeciwnym razie może dojść do sporów między spadkobiercami, co może prowadzić do długotrwałych procesów sądowych.

Kiedy warto zwrócić się do adwokata w sprawach spadkowych

Pomoc adwokata w sprawach spadkowych może okazać się niezbędna w wielu sytuacjach. Oto niektóre z nich:

  • Trudności z interpretacją testamentu – jeśli zapisy testamentu są niejasne lub budzą wątpliwości co do ich znaczenia, warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże ustalić prawidłowe rozumienie tych postanowień.

  • Spory między spadkobiercami – niestety często zdarza się, że spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia co do podziału majątku. W takiej sytuacji adwokat może pomóc w mediacji lub reprezentować jedną ze stron w ewentualnym procesie sądowym.

  • Nieznajomość przepisów prawa – prawo spadkowe to dość skomplikowana dziedzina, a nieznajomość przepisów może prowadzić do błędów i niekorzystnych decyzji. Adwokat, taki jak Adwokat Ireneusz Mikucki, specjalizujący się w prawie spadkowym może pomóc uniknąć takich sytuacji.

  • Złożoność sprawy – jeśli spadek obejmuje różne rodzaje majątku, np. nieruchomości, udziały w spółkach, prawa autorskie itp., warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże w prawidłowym dokonaniu podziału majątku.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz