Artykuł sponsorowany

Kancelaria Adwokacka Adwokat Eliza Kalinska: Zachowek w prawie spadkowym: kiedy przysługuje i jak go dochodzić?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Eliza Kalinska: Zachowek w prawie spadkowym: kiedy przysługuje i jak go dochodzić?

Zachowek to instytucja prawna mająca na celu ochronę interesów najbliższych zstępnych oraz małżonka zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali mniej, niż im się należy. Warto wiedzieć, kiedy przysługuje zachowek oraz jak go dochodzić, aby nie stracić swoich uprawnień. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Kiedy przysługuje zachowek w prawie spadkowym?

Zachowek przysługuje tylko określonym osobom, które mają szczególny status w prawie spadkowym. Są to zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice zmarłego. W przypadku, gdy zstępni lub małżonek zostali wydziedziczeni, lub nie otrzymali spadku na mocy testamentu, mają prawo żądać zachowku od spadkobierców. Zachowek przysługuje również tym osobom, które nie zostały uwzględnione w testamencie zmarłego pomimo swojego uprawnienia do dziedziczenia.

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Wysokość zachowku zależy od wartości spadku oraz stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Zgodnie z prawem, zstępni mają prawo do połowy wartości udziału spadkowego, który przysługiwałby im na mocy ustawy. Małżonek może żądać zachowku w wysokości 50% swojego udziału, natomiast rodzice zmarłego mają prawo do 33% wartości udziału spadkowego. Warto pamiętać, że zachowek nie obejmuje długów spadkowych, a jego wysokość może być zmniejszona przez sąd, jeżeli spadkobierca wykaże, że zmarły miał ważne powody do wydziedziczenia uprawnionego do zachowku.

Jak dochodzić zachowku?

Dochodzenie zachowku odbywa się na drodze sądowej. Uprawniony musi wnieść pozew przeciwko spadkobiercom, którzy otrzymali majątek na podstawie testamentu lub ustawy. W pozwie należy określić wysokość żądanego zachowku oraz przedstawić dowody na swoje uprawnienia. Sąd rozstrzyga o wysokości przysługującego zachowku, biorąc pod uwagę wartość majątku zmarłego oraz stopień pokrewieństwa stron. Warto skonsultować się z prawnikiem przed wniesieniem pozwu, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostaną spełnione. Pomocy w tej kwestii udziela Kancelaria Adwokacka Adwokat Eliza Kalinska.

Jakie są terminy dochodzenia zachowku?

Termin na dochodzenie zachowku wynosi trzy lata od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o swoim prawie do zachowku oraz o śmierci spadkodawcy. Ważne jest jednak pamiętać, że termin ten nie może upłynąć wcześniej niż rok od dnia śmierci spadkodawcy. Jeśli uprawniony nie zgłosi swoich roszczeń w terminie, traci prawo do dochodzenia zachowku.

Opracowanie:
Inowrocław, Mała Andrzeja 3 lok. 7
tel. 722 002 788
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz