Materiał Partnera

Kanalizacja deszczowa, czyli wody opadowe pod kontrolą

Kanalizacja deszczowa, czyli wody opadowe pod kontrolą

Strefa klimatyczna, w której żyjemy charakteryzuje się zróżnicowaną częstotliwością i intensywnością występowania różnego rodzaju zjawisk pogodowych, w tym także tych związanych z opadami deszczu. Dlatego też nieodłącznym elementem funkcjonowania terenów zurbanizowanych są instalacje służące do odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych, umożliwiające ochronę przed zalaniami i podtopieniami wynikającymi z tego typu zjawisk.

Kanalizacja deszczowa bez tajemnic

Deszcze to z jednej strony niezwykle potrzebne zjawisko pogodowe, niemniej jednak
z drugiej strony tego typu wody opadowe mogą doprowadzić do rozlicznych podtopień lub zniszczeń, a niekiedy nawet powodzi. Niestety odprowadzanie deszczówki do tradycyjnej kanalizacji bytowej, jest niedozwolone, gdyż może skutkować obciążeniami głównej oczyszczalni. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem mającym na celu usunięcie wód opadowych jest kanalizacja deszczowa. Jest to specjalna sieć kanałów i rurociągów, którą zazwyczaj spotyka w dużych miastach lub na terenach przeznaczonych na budowę domów jednorodzinnych, gdzie systemy te są niezbędne dla zachowania odpowiednich warunków sanitarnych i ochrony mienia. Nie da się przy tym ukryć, że podstawową funkcją kanalizacji deszczowej jest jak najszybsze odprowadzanie ścieków opadowych do najbliższego odbiornika naturalnego, którym może być na przykład rzeka lub jezioro.     
Warto przy tym pamiętać, że w przypadku gdy właściciel posesji chce podłączyć się do kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia deszczówki, wymagane jest przeprowadzenie uzgodnień z zakładem kanalizacyjnym oraz przygotowanie stosownej dokumentacji (projektu). Jeśli zaś w okolicach naszej nieruchomości brak jest kanalizacji deszczowej, wówczas istnieje możliwość odprowadzenia wody opadowej do pobliskiego rowu melioracyjnego lub stawu.

Drugie życie deszczówki

Alternatywą dla podłączenia się do kanalizacji deszczowej może być magazynowanie
i zagospodarowanie wód opadowych do celów gospodarczych na posesji. W tym przypadku najprostszym rozwiązaniem jest zbieranie ściekającej rynnami deszczówki do specjalnych zbiorników, z których następnie wykorzystuje się ją do na przykład do podlewania ogrodu. Kolejnym rozwiązaniem, alternatywnym dla kanalizacji deszczowej, może być drenaż rozsączający lub skrzynki rozsączające wykonane z tworzywa sztucznego. Wykorzystanie deszczówki w roli wody gospodarczej ma wiele zalet, które pozwalają na zaoszczędzenie sporych sum pieniędzy. Warto jednak pamiętać, że do wykonania systemów odprowadzania lub magazynowania wód opadowych, warto zatrudnić specjalistów dysponujących odpowiednią wiedzą i niezbędnymi narzędziami, tak jak ma to miejsce w przypadku firmy Instal-System Roman Torzewski.

Odpowiednie gospodarowanie wodami odpadowymi realizowane zarówno poprzez odprowadzanie jej nadmiaru kanalizacją deszczową, jak również gromadzenie i racjonalne wykorzystanie do celów gospodarczych, sprawia że na danych terenach zdecydowanie maleje ryzyko wystąpienia różnego rodzaju podtopień przy jednoczesnym wzroście korzyści ekologicznych.

Opracowanie:
Rodrysin 6a
tel. 603 779 741
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz