Materiał Partnera

Jednolity Plik Kontrolny – wygodne rozwiązanie dla organów podatkowych i przedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny – wygodne rozwiązanie dla organów podatkowych i przedsiębiorców

Obecnie właściciele firm mają obowiązek przekazywania wszystkich danych podatkowych organom kontroli skarbowej w postaci elektronicznej. Narzędziem do tego typu czynności jest tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Wprowadzono go na początku 2018 roku i jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw. Czym dokładnie jest Jednolity Plik Kontrolny i kto musi go składać?

Jaka jest istota i budowa JPK?

Jednolity Plik Kontrolny jest informatycznym rozwiązaniem, którego zadaniem jest wirtualna komunikacja przedsiębiorców z organami kontroli skarbowej i organami podatkowymi. To nic innego jak zbiory danych, które mają ustaloną formę i są wygenerowane bezpośrednio z księgowego oprogramowania konkretnej firmy. Dotyczą operacji gospodarczych za dany okres (miesiąc lub kwartał) i są przekazywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem drogi elektronicznej. JPK ułatwia i skraca czas kontroli podatkowej oraz daje większy wgląd w transakcje i utrudnia wyłudzenia podatkowe. Składa się z kilku struktur: JPK_KR – dotyczy ksiąg rachunkowych, JPK_WB – wyciągów bankowych, JPK_MAG – to magazyny, JPK_VAT – dotyczy ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, JPK_VA – to faktury VAT, JPK_EWP – ewidencja przychodów oraz JPK_PKPIR – dotyczy podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kto jest zobligowany do składania JPK?

Jednolity Plik Kontrolny jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą komputerową księgowość, czyli korzystają ze specjalistycznych programów księgowych, zarówno komercyjnych, jak i darmowych, ale również dla tych, którzy używają arkuszy kalkulacyjnych Excell przygotowanych do prowadzenia księgowości. Obowiązek składania  JPK nie dotyczy podmiotów, które prowadzą księgowość na papierze. Od 1.stycznia 2020 roku ma zacząć obowiązywać nowa struktura JPK_VAT. Będzie składała się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podatnicy, którzy rozliczają VAT co miesiąc będą przesyłać jeden plik JPK_VAT w terminie dotychczasowej deklaracji raz w miesiącu. Zaś ci, którzy rozliczają się kwartalnie, będą musieli wysyłać co miesiąc część ewidencyjną. Część deklaracyjna w dwóch pierwszych miesiącach kwartału będzie zerowa, a za ostatni miesiąc kwartału będzie przesyłana część ewidencyjna i deklaracyjna w jednym pliku.

Prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego można zlecić wybranej kancelarii księgowo-podatkowej, jak np. Abacus z Warszawy. Tu również możesz zlecić prowadzenie pełnej księgowości (m.in. prowadzenie ksiąg handlowych, rozliczenia ZUS, księgi przychodów i rozchodów), doradztwo podatkowe, jak też na pomoc kadrową – płacową.

Opracowanie:
Warszawa, Lanciego 8 lok. 29
tel. 22 649 43 05
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz