Materiał Partnera

Jakim badaniom technicznym podlegają wózki widłowe?

Jakim badaniom technicznym podlegają wózki widłowe?

Wózki widłowe, jako pojazdy specjalistyczne, podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Do eksploatacji mogą zostać dopuszczone wyłącznie urządzenia spełniające warunki określone w przepisach. Obowiązek przeprowadzania badań technicznych wózków widłowych, potwierdzających sprawność ich działania, ciąży na ich właścicielach.

Przepisy dotyczące badań technicznych urządzeń transportowych

Przepisem, który określa rodzaje badań i przeglądów, jakie musi przejść każde urządzenie transportowe, w tym wózki elektryczne i spalinowe, jest “Ustawa o dozorze technicznym” i jej rozporządzenie wykonawcze “w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego”. Wynikające z tych przepisów obowiązki to również rejestracja urządzenia, prowadzenie dokumentacji napraw wózków widłowych, ich modernizacji oraz dokonywanie różnych przeglądów, nie tylko badania technicznego. Oczywiście właściciel nie musi dokonywać tych czynności osobiście, lecz może, a nawet powinien zlecić je wyspecjalizowanemu serwisowi.

Jakim badaniom i przeglądom podlegają wózki widłowe?

Wszystkie pojazdy techniczne muszą być regularnie sprawdzane pod kątem ich sprawności. Operator wózka przeprowadza oględziny codziennie przed rozpoczęciem pracy, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zgłasza je, aby taki wózek niezwłocznie naprawić. Firma MB Serwis z Gdyni, która zajmuje się sprzedażą i wynajmem wózków widłowych, świadczy też usługi serwisowe. Zatrudnieni tu fachowcy posiadają uprawnienia UDT do konserwacji i naprawy wózków widłowych. Najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz