Materiał Partnera

Jakie wymagania muszą spełniać lokale biurowe?

Jakie wymagania muszą spełniać lokale biurowe?

Od wyboru lokalu biurowego zależy wiele aspektów związanych z codzienną pracą. Mowa tu nie tylko o komforcie i swobodzie pracowników, ale także kosztach utrzymania. Dlatego wiele firm, szczególnie początkujących szuka lokali, które stanowić będą kompromis między kosztami najmu a lokalizacją, standardem i powierzchnią. W tym artykule dowiesz się, jakie normy muszą spełnić lokale biurowe, aby pracownicy mogli w nich na co dzień wygodnie pracować.

Lokal biurowy a charakter działalności

Lokal biurowy to miejsce, w którym codziennie spotykają się pracownicy firmy, dlatego powinien być on komfortowy i dostosowany do danej działalności. Biuro odwiedzają także Klienci, a więc musi być reprezentatywne. W końcu jest ono wizytówką firmy. Przy wyborze pomieszczeń biurowych warto zwracać uwagę na charakter działalności oraz liczbę zatrudnionych osób. Każdy pracownik powinien mieć zapewnione optymalne warunki do pracy, gwarantujące efektywność i wydajność. Co więcej, pracownikom należy się niezakłócona przestrzeń do pracy, szczególnie podczas rozmów telefonicznych, czy spotkań biznesowych, dlatego warto w wynajętym lokalu wygospodarować przestrzeń, np. na salę konferencyjną.

Każdy z osobna powinien mieć zapewnione biurko, krzesło, a nawet komputer. W przypadku, gdy właściciel planuje w przyszłości powiększyć firmę i zatrudnić nowych pracowników, dobrym rozwiązaniem jest wynajem większej powierzchni biurowej, np. wynajem biur w Łapach. Duże znaczenie ma także lokalizacja, zwłaszcza w branżach, które nastawione są na klientów detalicznych. Jeżeli działalność firmy opiera się na pracy biurowej, komunikacji internetowej i telefonicznej, należy zwrócić uwagę również na jakość łączności doprowadzonej do wybranego przez nas biura. Pamiętajmy, że słaby zasięg znacznie spowolni działanie firmy i sprawi, że stanie się ona mniej wydajna!

Lokale biurowe – wymagania i normy

Wynajmując lokal biurowy, właściciel musi mieć świadomość tego, że biuro powinno spełniać pewne normy i wymogi uregulowane przepisami. Wymogi te w głównej mierze uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności. Możemy je znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to mówi, że pracodawca jest obowiązany utrzymywać lokal biurowy w czystości oraz zapewnić jego okresowe remonty i konserwacje. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W pomieszczeniach biurowych najważniejsze jest dobre oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednia temperatura oraz przestrzeń do pracy. Ważna jest także wymiana powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, nasłonecznieniem, wszelkimi uciążliwościami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia pracowników – zauważa specjalista z firmy Kon-Pol z siedzibą w miejscowości Łapy.

W miejscu pracy, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, tj. wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, czy pyły powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń. Biuro powinno być wyposażone w systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Co do pomieszczeń biurowych, powinny one mieć odpowiedni metraż oraz wysokość. Na każdego pracownika powinno przypadać, co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi niezajętej przez sprzęt i urządzenia techniczne. Do pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne schody lub pochylnie, a drzwi biurowe powinny spełniać przepisy techniczno-budowlane, a także normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz