Materiał Partnera

Jakie wady wymowy najczęściej występują u dzieci w wieku wczesnoszkolnym?

Jakie wady wymowy najczęściej występują u dzieci w wieku wczesnoszkolnym?

Dyslalia. Tym pojęciem określa się różnego rodzaju zaburzenia i wady wymowy spowodowane przez wielorakie czynniki. Nieleczona, może prowadzić do przykrych konsekwencji dla naszego dziecka. Dowiedziono, że w dużym stopniu utrudnia ona osiągnięcie sukcesu w szkole ponieważ przyczynia się do problemów w nauce czytania i pisania. Dyslalia może komplikować też nawiązywanie przyjaźni z innymi dziećmi. Jakie są jej rodzaje?

Sygmatyzm

Sygmatyzm potocznie nazywa się seplenieniem. To zdecydowanie najczęściej spotykana wada wymowy u dzieci, która objawia się nieprawidłową artykulacją  głosek s, z, c, dz, lub sz, ż, cz, dż oraz ś, ź, ć, dź. Przykładałem seplenienia może być nieprawidłowa wymowa wyrazu: żaba – szaba.

Rotacyzm

Rotacyzm jest równie często spotykaną wadą wymowy. Objawia się on nieprawidłową artykulacją głoski r. Przykładem rotacyzmu może być zła wymowa słowa: rama – lama, jama.

R francuskie/ R języczkowe

Jest to forma rotacyzmu. Poprawna wymowa głoski r bywa dla dzieci sporym wyzwaniem. Jest ona najtrudniejszą głoską, której poprawnej wymowy muszą się one nauczyć. Zdarza się, że r wymawiane jest w nieodpowiedni sposób, bez charakterystycznej wibracji.

Mowa bezdźwięczna

Można o niej mówić w momencie, kiedy dziecko, nie mogąc wymówić dźwięcznej głoski, zastępuje ją jej bezdźwięcznym odpowiednikiem. Dla przykładu:  dziecko wymawia fafel zamiast wafel, kumka zamiast gumka itp.

Jąkanie

To często spotykanie zaburzenie płynności mowy. Dziecko powtarza dźwięki, sylaby, słowa lub też je przeciąga. Można temu zaradzić od samego początku rozmawiając  z dzieckiem, cierpliwie tłumacząc mu różne rzeczy czy czytając książki i dopytywać je o ich treść. Ważne jest, by dać dziecku przykład płynnej i zrozumiałej mowy.

Przyczyny wad wymowy

Szukając przyczyn dyslalii należy przede wszystkim zacząć od sprawdzenia poprawności budowy anatomicznej oraz funkcjonowania aparatu mowy. Kolejnym krokiem, jest sprawdzenie czy narząd słuchu działa w sposób prawidłowy. Wyrazy, które są słyszane przez dziecko w niepoprawnej formie, są tez w ten sposób przez nie wypowiadane. Do rozwoju wad wymowy mogą przyczynić się też warunki środowiskowe.  Rodzice, którzy nie poświęcają swojemu dziecku zbyt wiele czasu na rozmowy i zabawy, nieświadomie mogą przyczynić się do wykształcenia się u niego nieprawidłowości w jego wymowie.

Leczenie wad wymowy

Logopedia to nauka, która zajmuje się kształtowaniem właściwej mowy oraz usuwaniem różnego rodzaju zaburzeń i wad w artykulacji. Jeśli podejrzewamy, że nasze dziecko boryka się z którymś z wymienionych wyżej problemów, warto skonsultować się ze specjalistą. Pani Wioletta Lewicka- Stepień od lat prowadzi swój Gabinet Logopedyczny i Rehabilitacyjny i skutecznie pomaga dzieciom korygować wszelkie wady wymowy. Jako specjalistka w swojej dziedzinie uważa, że odpowiednie ćwiczenia logopedyczne należy wdrożyć jak najwcześniej po sklasyfikowaniu problemu. Dobry logopeda i czas poświęcony na praktykowaniu prawidłowej mowy to duża gwarancja na sukces.

Opracowanie:
Sandomierz, Ożarowska 15
tel. +48735031301
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz