Materiał Partnera

Jakie usługi świadczy biegły rewident?

Jakie usługi świadczy biegły rewident?

Wiele polskich firm zobowiązanych jest do przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych, które w czytelny sposób obrazują ich sytuację ekonomiczną. Analizą tych sprawozdań zajmuje się biegły rewident. Jego profesja bardzo często mylona jest z zawodem księgowego. Co różni tych dwóch specjalistów? Kiedy warto zwrócić się o pomoc do biegłego rewidenta? Zapraszamy do lektury!

Kim jest biegły rewident?

Biegły rewident, czyli audytor, to osoba uprawniona do przeprowadzania rewizji finansowych w przedsiębiorstwach. Nie każdy księgowy może takie uprawnienia nabyć. Aby zostać biegłym rewidentem, należy:

 • korzystać z pełni praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią, gdyż biegły rewident jest osobą zaufania publicznego,

 • ukończyć studia wyższe w Polsce lub zagranicą,

 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w jednym z państw Unii Europejskiej,

 • odbyć co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, by przygotować się do samodzielnego wykonywania zawodu,

 • zdać wymagający egzamin dyplomowy,

 • złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Dla porównania, by prowadzić księgowość firmy wystarczy posiadać tytuł technika rachunkowości lub ukończyć kierunkowe studia wyższe. Widać więc, jak długą drogę musi przebyć kandydat na biegłego rewidenta, by po czasie móc określać się tym mianem.

Jaki jest zakres obowiązków biegłego rewidenta?

Jak tłumaczy biegły rewident mgr Jacek Zembaty, który prowadzi swoje Biuro Rachunkowe w Bolesławcu – biegli rewidenci zajmują się badaniem sprawozdań finansowych. Analiza dokumentu ma na celu potwierdzenie autentyczności i ważności wszystkich transakcji finansowych, które miały miejsce w kontrolowanej firmie. Audytor, poza usługami z zakresu rewizji finansowej, może też świadczyć szereg innych usług z branży rachunkowej. Mowa tu między innymi o:

 • prowadzeniu księgowości firm,

 • doradztwie podatkowym,

 • optymalizacji podatkowej,

 • wycenie akcji,

 • prowadzeniu postępowań upadłościowych,

 • prowadzeniu szkoleń z dziedziny finansów.

Co powinno cechować dobrego biegłego rewidenta? Przede wszystkim wysokie kwalifikacje zawodowe, obiektywizm, duże zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i dochowywanie tajemnicy zawodowej. Współpraca z wyżej wymienionym specjalistą może przynieść realne korzyści dla firmy. Biegły rewident pomoże poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa oraz podpowie co zrobić, by legalnie obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Opracowanie:
Bolesławiec, Piaskowa 13
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz