Artykuł sponsorowany

Jakie usługi notarialne świadczy Kancelaria Notarialna Elżbiety Sławińskiej?

Jakie usługi notarialne świadczy Kancelaria Notarialna Elżbiety Sławińskiej?

Kancelaria Notarialna Elżbiety Sławińskiej świadczy szereg usług notarialnych. To biuro znajduje się w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Istnieje od 1999 roku i działa zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku. Jego usługi są skierowane zarówno do osób prywatnych jak podmiotów gospodarczych. Jakie czynności obejmuje oferta tej kancelarii?

Akty notarialne i umowy

Co stanowi podstawę działalności kancelarii prowadzone przez Elżbietę Sławińską? Sporządzanie aktów notarialnych, dokumentów potwierdzających dokonanie danej czynności prawnej. Są przygotowywane w dwóch sytuacjach. Gdy wymagają tego przepisy prawne lub z woli stron biorących udział w czynności. Jakie akty spisuje notariusz? Na przykład umowy kupna-sprzedaży nieruchomości czy:

  • umowy darowizn,

  • umowy przeniesienia praw do lokalu,

  • umowy majątkowe,

  • testamenty oraz intercyzy.

Oczywiście to tylko kilka przykładów. Ważną częścią działalności stargardzkiego biura jest ustanawianie służebności gruntowych, osobistych oraz przemysłowych. Do tego, rzecz jasna, dochodzi szereg innych, istotnych usług.

Różne czynności notarialne

Zakres czynności wykonywanych przez kancelarię notarialną jest szeroki. Czym jeszcze zajmuje się interesujące nas biuro? Poza wspomnianym już spisywaniem, odczytywaniem testamentów. Jak również pomocą w przyjmowaniu lub odrzucaniu spadków. Kolejną ważną usługą jest ustanawianie hipoteki. Ma to na celu uzyskanie kredytu pod zastaw domu lub innej nieruchomości. Kancelaria przygotowuje także pełnomocnictwa różnego rodzaju. Tylko pełnomocnictwo wykonane zgodnie z prawem umożliwia korzystanie z pełni praw osoby udzielającej go. Na liście działań dostępnych dla klientów jest spisywanie protokołów. Na przykład z walnych zgromadzeń spółek i stowarzyszeń czy też spółdzielni oraz organizacji społecznych.

Doświadczona Kancelaria Notarialna Elżbiety Sławińskiej dysponuje rozbudowaną ofertą. W jej skład wchodzi sporządzanie oświadczeń, protestów weksli i protestów czeków. Trzeba też wspomnieć o:

  • poświadczeniach własnoręczności podpisów,

  • poświadczeniach przebywania osób w danym miejscu,

  • poświadczeniach zgodności odpisów z oryginałami dokumentów,

  • poświadczeniach pozostawania danych osób przy życiu.

Obsługa notarialna nie kończy się na usługach wymieniony powyżej. Obejmuje również bezpieczne przechowywanie dokumentów, pieniędzy oraz papierów wartościowych. Wszystkie czynności wykonywane przez kancelarię odbywają się w zgodzie z przepisami prawa. I oczywiście zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Opracowanie:
Stargard, ks. kard. Wyszyńskiego 25 lok. 2
tel. 91 578 70 07
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz