Materiał Partnera

Jakie usługi geodezyjne i kartograficzne świadczy firma Geotom?

Jakie usługi geodezyjne i kartograficzne świadczy firma Geotom?

Usługi geodezyjne i kartograficzne mogą być świadczone wyłącznie przez profesjonalistów. Z tego względu warto powierzyć je firmie Geotom – jest ona w stanie zająć się wieloma czynnościami w tym zakresie. Zaliczają się do nich m.in. pomiary powykonawcze oraz inwentaryzacyjne, ale też wszelkie działania w obrębie geodezyjnej obsługi procesu inwestycyjnego. Jakie jeszcze usługi geodezyjne i kartograficzne świadczy firma Geotom?

Inwestycja pod kontrolą

Budowa konkretnego obiektu to szereg trudnych prac, którymi muszą zająć się specjaliści. Oprócz zatrudnienia odpowiedniej ekipy budowlanej konieczne jest także podjęcie współpracy z uprawnionym geodetą. Jego pomoc jest niezbędna już na początkowych etapach inwestycji, gdzie dokonuje on niezbędnych pomiarów. Firma Geotom dysponująca profesjonalnym sprzętem pomiarowym i wieloletnim doświadczeniem jest w stanie kompleksowo obsłużyć proces inwestycyjny.

Geotom w ramach świadczonych usług geodezyjno-kartograficznych zadba o opracowanie map do celów projektowych. Są one niezwykle istotne i dają możliwość wykonania koncepcji budynku architektowi. Geodeci uprawnieni z firmy Geotom są w stanie także wykonać tyczenie obiektów kubaturowych, sieci uzbrojenia podziemnego oraz przyłączy. To bardzo istotne elementy, które wpływają znacząco na funkcjonalność obiektu i muszą być zrealizowane w sposób profesjonalny i bezpieczny. Zapewni to tylko wykwalifikowany geodeta, który będzie również w stanie sporządzić wiele pomiarów – jakich dokładnie?

Profesjonalne pomiary

W ramach kompleksowych usług geodezyjno-kartograficznych firma Geotom przygotować może wiele pomiarów. Dotyczyć one mogą odkształceń i przemieszczeń – pozwalają na kontrolowanie bieżącego stanu technicznego budynku i wpływ poszczególnych obciążeń na elementy konstrukcyjne. Firma Geotom wykona też pomiar pionowości obiektów wysmukłych, do których zaliczyć można wszelkiego rodzaju kominy czy wieże GSM. Warto wspomnieć również o kończących budowę pomiarach powykonawczych i inwentaryzacyjnych. To właśnie ich realizacja umożliwia uzyskanie pozwolenia na użytkowanie konkretnego budynku – z tego względu są niezwykle istotne.

Firma Geotom świadczy kompleksowe usługi geodezyjne oraz kartograficzne, co pozwala tym specjalistom na wykonanie pomiarów objętości mas ziemnych czy pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Uprawniony geodeta pomoże również rozwiązać wszelkie spory związane z obszarem należącym do konkretnego właściciela, wykonując podziały nieruchomości. Nierzadko jest on także zatrudniany w celu sporządzenia dokumentacji do celów prawnych, czym też może zająć się  firma Geotom. Warto zatem zaufać tym specjalistom i zlecić im realizację wszelkich usług geodezyjnych i kartograficznych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz