Materiał Partnera

Jakie szkolenia podniosą kompetencje pracowników?

Jakie szkolenia podniosą kompetencje pracowników?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają korzyści, jakie płyną z przeprowadzanych wśród pracowników szkoleń oraz coachingów grupowych i indywidualnych. Działania te powoli wpisują się na stałe w działania każdej firmy. Ich efekty zauważyć można nie tylko na poziomie komunikacji wewnątrz struktur firmowych, ale również w kontaktach z klientami. W artykule przybliżamy kompetencje, które warto rozwijać.

Usługi szkoleniowe dla firm

Szkolenia dla pracowników są skutecznym sposobem podniesienia kwalifikacji pracowników oraz metodą wprowadzania nowych strategii, jakimi chce kierować się firma. Dynamiczny rozwój rynku w każdym sektorze gospodarki, zmieniające się oczekiwania klientów sprawiają, że największym wrogiem przedsiębiorców jest stagnacja. Odpowiedzią na potrzeby polskich firm są profesjonalne szkolenia oraz coachingi kompetencyjne, jakie w swojej ofercie ma firma Most Consulting. Pracodawcy mogą skorzystać z gotowych programów szkoleń dostosowanych do specyfiki branży lub stworzonych indywidualnie na podstawie analizy potrzeb i umiejętności pracowników. W jakich aspektach warto rozwijać kompetencje kadry? Siłą każdej firmy są ludzie i to na ich umiejętności należy stawiać. Tematy kursów mogą dotyczyć:

  • sprzedaży i obsługi klienta;
  • zarządzania zespołem, czasem, wiekiem i zmianą;
  • komunikacji werbalnej i mowy ciała;
  • radzenia sobie z emocjami, konfliktem i krytyką;
  • zarządzania stresem;
  • przygotowania i prowadzenia negocjacji;
  • reklamacji i obsługi „trudnego klienta”;
  • nowoczesnych metod pozyskiwania klienta.

Duży obszar funkcjonowania firmy zajmują działania związane z szeroko pojętą sprzedażą. Nic w tym dziwnego, celem każdej firmy jest bowiem sprzedaż produktów lub usług. Prawdziwie skuteczny marketing opiera się przy tym nie na utrwalonych schematach, ale na zastosowaniu w praktyce założeń inteligencji emocjonalnej, co może wymagać od sprzedawcy treningu efektywności.

Wsparcie w zarządzaniu

Szkolenia sprzedażowe czy też coaching kompetencyjny przynoszą firmie wiele korzyści. Wśród tych najważniejszych wymienić należy wzrost efektywności oraz motywacji do pracy. Skorzystanie z usług szkoleniowych pozwala wyeliminować często pojawiające się problemy z tak zwaną kulturą organizacyjną. Obejmuje ona kwestie takie jak utożsamienie się z celami oraz misją firmy, umiejętność pracy zespołowej, zarządzanie sobą i innymi, a także nieprzygotowanie do zajmowania coraz wyższych stanowisk w hierarchii firmy. Pracownicy nabywają umiejętności, które pozwalają im lepiej wykonywać powierzone zadania, dzięki czemu zyskują pewność siebie i mogą angażować się w to co, robią. Podstawą udanej sprzedaży jest wiara w produkt lub usługę, dodatkowo niezbędnym jest, aby lubić ludzi oraz lubić siebie. Właśnie w tym pomagają szkolenia.

Badanie potrzeb rozwojowych przeprowadzone przez specjalistów pozwala ocenić, które obszary działań firmy wymagają poprawy efektywności. Pomoc doradców lub konsultantów może dotyczyć również zarządzania zasobami ludzkimi. Tu istotny jest nie tylko proces rekrutacji w organizacji, ale także selekcja oraz adaptacja nowych pracowników. Kluczowy dla rozwoju zespołu będzie też przygotowany przez profesjonalistów system motywacji. Dużym wsparciem dla osób zwolnionych z firmy z przyczyn zakładu pracy będzie natomiast coraz częściej stosowany outplacement, czyli program aktywizacji, w którym były pracodawca organizuje zwolnionym osobom usługi rynku pracy. Zaangażowanie w ten proces doradców pozwoli im efektywnie rozwijać się w nowym miejscu.

Opracowanie:
Łódź, Białostocka 10 lok. 1
tel. 511 234 324
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz