Artykuł sponsorowany

Jakie standardy opieki wynikające z przepisów prawa musi spełniać prywatny Dom Opieki Modrzew?

Jakie standardy opieki wynikające z przepisów prawa musi spełniać prywatny Dom Opieki Modrzew?
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze domu opieki dla swoich bliskich? Najczęstsze odpowiedzi to: miły i troskliwy personel, przytulne pokoje, rodzinna atmosfera, dobra lokalizacja, przystępna cena itd. Oczywiście wszystkie te kwestie są niezwykle istotne, ale najpierw zawsze trzeba sprawdzić, czy ośrodek działa legalnie tak jak np. Dom Opieki Modrzew. Dlaczego to jest takie ważne?

Z jakiego powodu domy opieki założone zgodnie z prawem są lepsze?

Legalny dom opieki to taki, który posiada wszystkie niezbędne zezwolenia oraz wpis do rejestru właściwego urzędu wojewódzkiego. Będzie to świadczyło o tym, że spełnia on określone wymogi narzucone przez prawo, w tym także gwarantuje odpowiedni poziom świadczonych usług. Miejsca takie podlegają regularnym kontrolom. W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań jednostka taka może zostać nawet zamknięta.

Jakie standardy opieki muszą być spełnione?


W placówce oprócz usług typowo bytowych wykonywane są także usługi opiekuńcze. Polegają one na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną oraz inną niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Jak podkreśla dyrektor Domu Opieki Modrzew:

Jeszcze do niedawna nie były jasno określone kwalifikacje pracowników wykonujących te wszystkie zadania pomocowe. Zmieniło się to z początkiem 2020 r., kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Zgodnie z nimi taką pracę wykonywać mogą np. osoby posiadające 2-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Konieczne jest też ukończone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Taki wymóg z pewnością poprawia jakość opieki.

Jakie warunki bytowe muszą być przestrzegane w domach opieki dla starszych?

Zgodnie z przepisami w jednym budynku placówki może przebywać maksymalnie 100 osób. Takie ograniczenie ilościowe ma za zadanie „zbliżyć” do siebie mieszkańców, tak aby nie pozostawali oni anonimowi. W mniejszych społecznościach zdecydowanie łatwiej nawiązać bliższe relacje. W pokoju mogą przebywać maksymalnie 3 osoby poruszające się samodzielnie lub 4 leżące. Powierzchnia pokoju jednoosobowego nie może być mniejsza niż 9 m², a w wieloosobowym ma przypadać na jedną osobę co najmniej 6 m². Budynek wielokondygnacyjny musi też posiadać windę. Z wymogu tego zwolnione są tylko najmniejsze domy, w których przebywa nie więcej niż 5 osób.

Opracowanie:
Morąg, Malinowa 8
tel. 513 097 562
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz