Materiał Partnera

Jakie są zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Jakie są zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Mali podatnicy mogą wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych (wg skali) lub liniowo. W związku z tym wybierają najbardziej popularną formę prowadzenia księgowości jaka jest podatkowa księga przychodów i rozchodów ( w skrócie PKPiR).

Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów

Do prowadzenia PKPiR  zgodnie z art. 24a ustawy o PIT zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie rozpoczynające działalność oraz prowadzące już działalność jeżeli przychody brutto ze sprzedaży nie przekraczają za poprzedni rok obrotowy 2 mln Euro.

Obowiązek ten dotyczy również osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia zawartych na podstawie odrębnych przepisów oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej jeżeli zgłosiły taki zamiar oraz duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych.

Zasady prowadzenia PKPiR

Zasady zostały określone w Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnicy wybierając tę formę księgowości zobowiązani są założyć księgę na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej jeżeli dzieje się to w trakcie roku podatkowego. PKPiR powinna być prowadzona rzetelnie w sposób niewadliwy. Podstawą zapisów są dowody księgowe. Zdarzenia ujmowane są w sposób chronologiczny w poszczególnych kolumnach. Wybranie PKPiR związane są z prowadzeniem dodatkowych ewidencji.

Na podstawie dokonanych zapisów w PKPiR oblicza się dochód ( przychody – koszty) a następnie zaliczkę na podatek dochodowy ( miesięczne) oraz na koniec roku na podstawie KPiR sporządza się zeznanie podatkowe PIT.

Komu powierzyć prowadzenie księgi

Ze względu na częstotliwość zmian przepisów prawnych, na coraz większe obowiązki wynikające z tych przepisów oraz ich złożoność najlepiej jest powierzyć prowadzenie PKPiR specjalistom z biura rachunkowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą najlepiej postawić na korzystanie z usług profesjonalnych biur rachunkowych, takich jak BILANS Biuro Rachunkowe w Brodnicy

Opracowanie:
Brodnica, Azaliowa 2
tel. 608 347 471
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz