Materiał Partnera

Jakie są wymogi, dotyczące instrukcji BHP w miejscu pracy?

Jakie są wymogi, dotyczące instrukcji BHP w miejscu pracy?

Niektóre miejsca i stanowiska pracy ze względu na swoją specyfikę, wymagają zachowania odpowiednich zasad ostrożności. Te powinny zostać spisane w formie instrukcja BHP, czyli dokumentu obowiązkowego. Jego treść, jak również udostępnienie go pracownikom jest regulowane przepisami prawa. Co zatem musi zawierać i kto jest zobowiązany do jego sporządzenia?

Obowiązek sporządzenia instrukcji

Z przepisami BHP nieodłącznie związany jest Kodeks pracy, z którego jasno wynika, że każdy pracodawca musi zaznajomić podwładnych z zasadami bezpiecznej pracy na danym stanowisku. Nie chodzi wyłącznie o zorganizowanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również udostępnienie im aktualnych instrukcji. Tego rodzaju dokumenty można podzielić na cztery grupy:

  • stanowiskowe,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • do wykonywania konkretnych czynności
  • do obsługi danego sprzętu i maszyn.

Do każdej z nich pracownicy muszą mieć stały i łatwy dostęp. Zaniedbania w kwestii sporządzenia instrukcji BHP są bowiem zagrożone karą finansową, którą nakłada Państwowa Inspekcja Pracy. Dokumenty tego rodzaju powinny znaleźć się przede wszystkim w miejscach, w których występuje zagrożenie dla życia bądź zdrowia. Do stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia takich sytuacji przydaje się przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, co stanowi kolejny obowiązek pracodawcy.

Zawartość treści instrukcji

Przepisy prawa nie narzucają odgórnie ustalonego wzoru, według którego powinny być tworzone tego rodzaju dokumenty. Muszą jednak zostać napisane w sposób czytelny, zrozumiały dla każdego pracownika. Istnieje też kilka podstawowych zagadnień, jakie koniecznie muszą pojawić się w treści. Dotyczą one czynności przygotowawczych do pracy, zasad jej bezpiecznego wykonywania, działań po zakończeniu obowiązków i postępowania w sytuacjach nagłych - awaryjnych. Poza tymi kwestiami mogą pojawić się również dodatkowe, na przykład wskazanie na zachowania bezwzględnie zabronione podczas obsługi danej maszyny bądź realizowania poszczególnych zadań. Dodatkowo, jeśli instrukcja dotyczy czynności z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych i chemicznych, to muszą się w treści znaleźć również informacje dotyczące ich charakterystyki oraz wpływu na zdrowie.

Opracowaniem treści nie musi zajmować się sam pracodawca, ponieważ jego obowiązkiem jest jedynie jej zaopiniowanie oraz udostępnienie pracownikom. Jeśli chodzi o tworzenie dokumentu można skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu BHP na przykład firmy PROTECTECH. Ponadto wraz z rozwojem zakładu pracy i unowocześniania technologii aktualizacji mogą wymagać również zawarte w instrukcji zasady postępowania. Należy o tym pamiętać, ponieważ musi ona przedstawiać wytyczne zgodne z obecną sytuacją w miejscu wykonywania obowiązków służbowych.

Opracowanie:
Tarnów, św. Katarzyny 6
tel. 883 319 599
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz