Materiał Partnera

Jakie są rodzaje umowy o pracę?

Jakie są rodzaje umowy o pracę?

Kiedy zatrudniamy się w jakiejkolwiek firmie, to najpopularniejszym oraz najbardziej korzystnym dla nas rodzajem umowy, z jakim mamy do czynienia, jest oczywiście umowa o pracę. W umowie o pracę musi zostać zawartych wiele różnych bardzo ważnych aspektów i dlatego też umowa ta powinna zostać sporządzona w sposób profesjonalny i prawidłowy. Sprawdźmy, jakie są rodzaje umowy o pracę oraz kto może pomóc nam w jej sporządzeniu.

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę to rodzaj dokumentu podpisywanego zarówno przez pracodawcę jak i osobę zatrudnianą w danej firmie, w której zawarte powinny zostać między innymi takie sprawy jak data zawarcia oraz zakończenia umowy (w przypadku umowy na czas określony), rodzaj umowy o pracę, warunki dotyczące pracy takie jak miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika oraz oczywiście wynagrodzenie. Oprócz tego umowa o pracę powinna zawierać również dane stron zawierających umowę, czyli firmy (i jej reprezentanta) oraz pracownika wraz z podpisami.

Rodzaje umów o pracę

Spośród umów o pracę wyróżnić możemy jej trzy podstawowe następujące po sobie rodzaje:

  • Umowa na okres próbny - Jest to rodzaj umowy zawierany najczęściej na okres 3 miesięcy, której celem jest sprawdzenie predyspozycji danej osoby do określonych w umowie obowiązków. Jeśli chodzi o czas wypowiedzenia w tego typu umowie, to waha się on w zależności od czasu trwania umowy i tak oto dla umów trwających 2 tygodnie okres jej wypowiedzenia wynosi 3 dni, w przypadku umów dłuższych niż 2 tygodnie lecz krótszych niż 3 miesiące okres ten wynosi tydzień, zaś w przypadku 3 miesięcznej umowy próbnej okres wypowiedzenia wynosić będzie 2 tygodnie.
  • Umowa na czas określony - Jest to rodzaj umowy o pracę zawieranej na określony czas (na przykład na rok lub więcej), w której po upływie terminu umowy pracodawca nie ma obowiązku poinformowania pracownika o powodach wypowiedzenia danej umowy. Warto zauważyć, iż w obecnych przepisach prawa ten typ umowy może wynosić maksymalnie 33 miesiące, a w trakcie tego okresu mogą zostać podpisane maksymalnie 3 umowy, które później przekształcają się w umowę na czas nieokreślony. W przypadku tej umowy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (umowa krótsza niż 6 miesięcy), miesiąc, gdy umowa obowiązuje dłużej niż 6 miesięcy oraz 3 miesiące, gdy umowa trwa już co najmniej 3 lata.
  • Umowa na czas nieokreślony - Jest to rodzaj bezterminowej umowy, która nie zawiera dat dotyczących jej zakończenia, jednak może być rozwiązana przez pracodawcę, którego w takim przypadku obowiązkiem jest podanie przyczyny zwolnienia. Jeśli chodzi o okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony, to jest on dokładnie taki sam, jak w przypadku umów zawieranych na czas określony.

Kto może nam pomóc w sporządzaniu umowy o pracę?

Jakikolwiek wyżej wymieniony typ umowy o pracę powinien zostać sporządzony z najwyższą starannością i właśnie dlatego warto w tym celu zwrócić się do osoby takiej jak radca prawny Arkadiusz Kozik, który posiada ogromne, długoletnie doświadczenie z zakresu wszelkich usług prawniczych.
Opracowanie:
Dębica, Raczyńskich 37
tel. 602 341 177
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz