Jakie są rodzaje ładunków ponadgabarytowych?

Jakie są rodzaje ładunków ponadgabarytowych?

Ładunki ponadgabarytowe są to ładunki, które przekraczają dopuszczalne normy. Mogą to być maszyny budowlane, konstrukcje stalowe, zbiorniki czy elementy statków. Dowiedz się, jakie są wymiary ładunków ponadnormatywnych i jakimi środkami transportu mogą być przewożone. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie są rodzaje ładunków ponadgabarytowych.

Ładunki ponadgabarytowe w transporcie drogowym

Ładunek ponadnormatywny w transporcie drogowym jest to ładunek, którego wymiary i waga są większe niż dopuszczalne parametry zwykłego zestawu drogowego albo zestawu wraz z przyczepą. Ładunki ponadgabarytowe przekraczają dopuszczalne naciski na oś pojazdu. Zwykle mają dużą wartość materialną i użytkową, więc wymagają szczególnej wiedzy i uwagi w czasie ich transportowania.

Ładunki ponadnormatywne można podzielić ze względu na wymiary i masę na:

  • Zwykłe – czyli wykraczające poza standardowe zestawy samochodowe, ale nieprzekraczające wagi 25 ton. Wymiary ładunków ponadnormatywnych są zwykle niewiele większe niż dopuszczalne normy, czyli ok. 15 m długości, 4 m szerokości oraz 3 m wysokości. Takie ładunki przewozi się zazwyczaj na zwykłych zestawach drogowych, które muszą być właściwie oznakowane. Mogą to być np. maszyny przemysłowe niewielkich rozmiarów, konstrukcje ze stali itd.
  • Długie – mogą to być elementy mostów, elektrowni wiatrowych czy instalacji dla rafinerii, których długość przekracza 40-50 m, natomiast ich pozostałe wymiary nie odstają od normy.
  • Wielkogabarytowe – ładunki o niewielkiej masie, ale dużych rozmiarach, które mogą dochodzić do 5 m długości, 7 m szerokości oraz 7 m wysokości. Mogą to być m.in. elementy urządzeń górniczych, konstrukcje stalowe czy zbiorniki.
  • Ciężkie – tego typu ładunki, np. maszyny dla budownictwa, zbiorniki, elementy statków, wagony kolejowe, są często przewożone przy wykorzystaniu nie tylko transportu drogowego, ale także kolejowego. Są to ładunki, których ciężar przekracza 70 ton, a nawet może dochodzić do 100-200 ton.

Przeczytaj, czym charakteryzuje się pojazd ponadgabarytowy.

Ładunki ponadnormatywne w transporcie szynowym

Są to ładunki, które przekraczają dopuszczalny nacisk na oś wagonu lub metr bieżący szyny. Są uznawane za ładunki specjalne, które transportowane są z zachowaniem nadzwyczajnych warunków, w tym organizacji przewozu oraz przy wykorzystaniu specjalistycznych wagonów. Pod uwagę brane są m.in. masa, rozmiar, kształt ładunku, a także metoda załadowania na wagonie oraz droga przewozu. Mogą to być zarówno przesyłki krajowe, jak i międzynarodowe.

Ładunki ponadnormatywne w transporcie śródlądowym

Zgodnie z przepisami ładunki ponadgabarytowe to ładunki, które wystają poza obrys statku zarówno na długości, jak i szerokości, albo przekraczają dopuszczalną wysokość do najwyższej nierozbieralnej części statku w stosunku do wymiarów drogi wodnej.

Ładunki ponadnormatywne w transporcie morskim

Czyli ładunki ponadnormatywne, których wymiary przekraczają kilkadziesiąt lub kilkaset metrów, a ich waga może wynosić nawet od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy ton. Do transportu tego typu ładunków wykorzystuje się specjalnie przygotowane statki lub pontony.

Ładunki ponadnormatywne w transporcie powietrznym

Są to ładunki, które nie mieszczą się do samolotu rejsowego, czyli kontenera lotniczego albo na lotniczej palecie konsolidacyjnej.

Dowiedz się, jakie są zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych, a także kiedy wymagany jest pilotaż transportu ponadgabarytowego.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz