Materiał Partnera

Jakie są prawa komornika, gdy egzekwuje zaległą pożyczkę?

Jakie są prawa komornika, gdy egzekwuje zaległą pożyczkę?

Nieustannie kuszeni jesteśmy propozycjami otrzymania chwilówki bez żadnych formalności. Wykorzystywane są w tym celu różnorakie okazje (Boże Narodzenie, początek roku szkolnego) lub kreuje się nowe (konieczny wyjazd na wakacje). Kiedy pieniądze są na wyciągnięcie ręki, to bardzo wiele osób sięga po nie sposób nieprzemyślany. I stąd właśnie mogą wynikać późniejsze problemy ze spłatą.

Niespłacona pożyczka - kiedy wkracza komornik?

Na samym początku warto wiedzieć, że dla wierzyciela komornik jest rozwiązaniem ostatecznym. Przekazuje mu się sprawę wtedy, gdy inne środki zawiodły i dłużnik odmawia współpracy lub nie reaguje na próby kontaktu. Ponaglenia spłaty ze strony parabanku to monity pożyczki. Stosowane są najczęściej w postaci:

 • elektronicznej - sms lub email; wysyłane już w parę dni po upływie terminu płatności, ich koszt sięga z reguły kilku złotych;
 • telefonicznej - próba nawiązania rozmowy i ustnego przypomnienia o zobowiązaniu jest podejmowana po około 14 dniach od daty ustalonego zwrotu pieniędzy, koszt tego monitu to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych;
 • listownej - parabank wysyła Poczta Polską list polecony (często za potwierdzeniem odbioru) po około 30 dniach od wyznaczonego umową terminu rozliczenia; koszt podobny do tego ustalonego dla rozmowy telefonicznej;
 • wizyta terenowa - w przypadku firm pożyczkowych działających w internecie dość rzadko spotykana z powodu centralizacji, najdroższa opcja monitu (koszt do stu złotych), bywa jednak najbardziej skuteczna, pozwala również oszacować rzeczywista sytuacje dłużnika.

Wszystkie opłaty doliczane są do zaległej kwoty wraz z odsetkami karnymi. Jeśli skontaktujemy się z pożyczkodawcą i ustalimy na przykład nowy harmonogram spłaty, to kolejne monity nie będą generowane, a co za tym idzie dług nie będzie rósł.

Brak reakcji ze strony dłużnika powoduje jednak, że firmy pożyczkowe rozpoczynają procedurę windykacyjną - we własnym zakresie lub przekazując sprawę podmiotowi zewnętrznemu (często sprzedając dług). Wówczas próby kontaktu są o wiele bardziej natarczywe, choć zależy to oczywiście od strategii przyjętej przez daną firmę.

Działania podjęte podczas prób windykacji, między innymi przedsądowe wezwanie do zapłaty, są również dodatkowo płatne. Wszystkimi kosztami jest oczywiście obciążony dłużnik. Należy to jednak traktować jako kolejną próbę polubownego rozwiązania sytuacji.

Co się dzieje w momencie, gdy korespondencja trafia pod niewłaściwy adres? Jeżeli wina leży po naszej stronie, bo nie dokonaliśmy aktualizacji danych teleadresowych, to dalej jesteśmy zobowiązani uregulować wszystkie dodatkowe koszty. Gdy jest to wina parabanku i mamy na to dowód, to należy tę sytuację przedstawić pracownikowi firmy pożyczkowej, a także wysłać oficjalne pismo z prośba o zwolnienie z dodatkowych kosztów. Najczęściej trzeba jednak dokonać nadpłaty o niesłusznie naliczoną kwotę, by później parabank ją zwrócił.

Niespłacona pożyczka trafia do komornika w wyniku przyznania racji wierzycielowi przez sąd. Skupimy się teraz na tym elemencie odzyskiwania długu.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze a zaległa pożyczka

Po wyczerpaniu palety możliwości dojścia z dłużnikiem do kompromisu, wierzyciele najczęściej kierują sprawę do EPU, czyli e-sądu. Jak to działa? Wyjaśniają eksperci z portalu chwilowo.pl

Rozpatrywane są tam proste, niebudzące wątpliwości wnioski. Dla pozywających jest to rozwiązanie tańsze i szybsze niż standardowa sprawa w sądzie.

Sąd najpierw ustanawia tytuł egzekucyjny, czyli stwierdza, że dług danej wysokości rzeczywiście istnieje. Na wniosek powoda nadaje temu tytułowi klauzulę wykonalności, czyli sprawa może zostać oddana komornikowi. Pozwany może zareagować po otrzymaniu informacji o tytule egzekucyjnym - pisemne odwołanie wraz z prośbą o skierowanie sprawy do właściwego sądu rejonowego sprawi, że będziemy mieli do czynienia ze standardowym procedowaniem i będziemy mogli wykazać np błąd firmy pożyczkowej, uzasadnić powód braku wcześniejszej reakcji itp.

Gdy jakiegoś powodu osoba pozwana nie zareaguje, to wówczas do akcji może wkroczyć komornik. Dodamy tylko, że wówczas na dług składają się następujące elementy:

 • kwota pożyczki,
 • odsetki karne,
 • opłaty za monity,
 • opłaty za podjęte działania windykacyjne,
 • koszty postępowania sądowego,
 • koszty odzyskania długu poniesione przez komornika.

Jeśli jest taka możliwość, to zawsze najlepiej próbować negocjować z firmą pożyczkową, zanim kwota długu zacznie lawinowo rosnąć.

Komornik - co może zająć?

Zacznijmy od tego, że karą za długi nie może być więzienie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik ukrywa majątek lub celowo utrudnia postępowanie egzekucyjne, które wolne jest od wad prawnych. Zadaniem komornik jest odzyskanie całej kwoty zobowiązania wraz z naliczonymi kosztami dodatkowymi.

Prawo komornicze stanowi, że egzekutor może podjąć następujące kroki, aby odzyskać pieniądze:

 • zajęcie wynagrodzenia,
 • zajęcie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,
 • zajęcie mienia dłużnika.

Z punktu widzenia komornika najwygodniejsze jest zajęcie środków pieniężnych, niezależnie czy pochodzą one z bieżącej pensji, czy z oszczędności. Należy pamiętać jeszcze o tym, w jakiej kolejności spłacany jest dług - to odwrotność jego narastania. Czyli najpierw spłacane jest wynagrodzenie egzekutora wraz z kosztami poniesionymi przez działania windykacyjne i monitujące spłatę pożyczki. Następnie regulowane są odsetki, a na samym końcu kwota chwilówki.

Na pewno niekomfortowe dla dłużnika jest zajęcie pensji - wówczas o jego zaległościach dowiaduje się szef, często też współpracownicy. Osoby, wobec których przeprowadzana jest egzekucja komornicza, mogą być postrzegane jako niezaradne lub niewiarygodne.

Dlaczego istnieje tyle możliwości zajęć? Ponieważ użycie jednego sposobu, często jest nieskuteczne. Na przykład środki z konta są wypłacane i zamiast pracować legalnie ludzie przechodzą do szarej strefy.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Warto wiedzieć również o tym, że egzekucja komornicza nie ma pozbawić danej osoby całkowicie środków do życia, dodają eksperci z serwisu chwillowki.pl. By ograniczyć zajęcia komornicze wprowadzono progi kwotowe, które mają zabezpieczyć środki na podstawowe wydatki - żywność, leki, opłatę rachunków.

Osoby, które otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, mogą być pewne, że wypłacona pensja będzie na poziomie 75% minimalnej krajowej. Wszystko, co będzie ponadto może zostać zajęte przez komornika. Gdy wymiar pracy jest mniejszy niż etat, to kwota wolna od zajęcia wyliczana jest proporcjonalnie.

Zajęcie środków na koncie na poczet długów również nie może być całkowite. Tutaj niezależnie od tego, na jakiej podstawie uzyskujemy przychody, również musi zostać pozostawione 75% najniższego wynagrodzenia za pracę. Do tej kwoty nie są wliczane różnego rodzaju zapomogi, które nie podlegają zajęciom (np. zasiłki alimentacyjne).

Przed zajęciem komorniczym najlepiej uchronić może rozsądne podejmowanie decyzji finansowych. Kiedy jednak popełnimy błąd, to warto starać się go rozwiązać na drodze negocjacji z wierzycielem.

Oceń artykuł (4)
2,3
Komentarze
Dodaj komentarz