Jakie są możliwości przy ubezpieczaniu samochodu?

Jakie są możliwości przy ubezpieczaniu samochodu?
Każdy posiadacz samochodu powinien doskonale zdawać sobie sprawę z istnienia obowiązku wykupu ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Jednak poza tym obowiązkowym ubezpieczeniem na rynku dostępne są także dobrowolne polisy, które zapewnią kierowcy komfort psychiczny podczas jazdy.

Pojawia się coraz więcej możliwości dostosowywania warunków ubezpieczenia samochodu do indywidualnych potrzeb kierowców. Wystarcza wiedza na temat tego, w jaki sposób z nich korzystać, oraz dotycząca tego, czy zagwarantują one ochronę ubezpieczeniową w oczekiwanym przez kierowcę zakresie. Odpowiednio skomponowane polisy zapewnią ochronę nie tylko pojazdu i kierowcy, ale także właściciela samochodu i pasażerów. Poniżej przedstawiamy rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC

To obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni osobę ubezpieczoną od konsekwencji finansowych szkód, jakie mogą zostać przez nią wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu podczas ruchu swego pojazdu. Należy wykupić je obowiązkowo w dniu rejestracji samochodu lub w dniu, w którym wygasa poprzednia umowa OC.

Ubezpieczenie AC

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie samochodu, które chroni właściciela pojazdu przed ponoszeniem kosztów w razie uszkodzeń i zniszczeń samochodu, spowodowanych z jego winy. W zakresie ubezpieczenia AC znajdują się również szkody, które powstały wskutek zdarzeń losowych, oraz ryzyko kradzieży. Zakres polisy można oczywiście dostosować do swoich potrzeb poprzez zmianę wysokości składki.

Ubezpieczenie assistance

Ten rodzaj ubezpieczenia także należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Jego wykup gwarantuje pomoc kierującemu pojazdem oraz pasażerom w razie wypadku, awarii pojazdu w trakcie jazdy lub kradzieży. Zapewniać może holowanie na koszt ubezpieczyciela pojazdu na wypadek jego unieruchomienia.

Ubezpieczenie NNW

Jest to dobrowolne ubezpieczenie kierowcy i pasażerów znajdujących się w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonych. Cena takiej polisy zazwyczaj nie jest wygórowana.

Ubezpieczenie szyb

To dobrowolna polisa, która zawiera w sobie pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyb. W jej ramach ubezpieczone zostają szyba czołowa, tylna, a także szyby boczne. Ta forma ubezpieczenia daje możliwość likwidacji szkody bez konieczności potrącenia zniżek z polisy autocasco.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie to jest dobrowolne i ochrania od ryzyka ponoszenia kosztów, które związane są z prowadzeniem sporów prawnych, i pozwala na obronę interesów prawnych ubezpieczonego nią kierowcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia opiekę adwokata, pokrywa jego honorarium lub dokonuje opłat sądowych.
Opracowanie:
Martyna
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz