Materiał Partnera

Jakie są metody obróbki skrawaniem?

Jakie są metody obróbki skrawaniem?

Obróbka skrawaniem to niewątpliwie ważny etap w produkcji różnego rodzaju elementów, których jakość uzależniona jest od ich wielkości czy geometrii. Na czym polega obróbka skrawaniem? Jakie metody wchodzą w jej zakres? Obróbka skrawaniem to po prostu zbiór różnych metod wykorzystywanych do modelowania brył tworzywa o strukturze stałej np. metalu bądź tworzywa sztucznego.

Czemu służy obróbka skrawaniem?

Celem obróbki skrawania jest nadanie tworzywom określonego kształtu, wielkości bądź właściwości. Proces ten polega na skrawaniu, a więc oddzielaniu od bryły naddatku, a więc nadmiaru materiału. Wyróżnia się w tym przypadku przede wszystkim obróbkę wiórową i  ścierną. Przy obróbce wiórowej na skutek zastosowanych metod oddziela się naddatek w formie spiralnych wiórów. Przy obróbce ściernej naddatek ma formę pyłu. Co ciekawe, różne metody obróbki skrawaniem wykorzystywane są przy produkcji niemal 50% elementów produkowanych na potrzeby szeroko rozumianego przemysłu maszynowego. Jedną z firm stosujących obróbkę skrawaniem jest przykładowo Pi Shape.

Podstawowe metody obróbki skrawaniem

Do podstawowych metod obróbki wiórowej zalicza się frezowanie, toczenie i wiercenie. Frezowanie wykonywane jest przy udziale frezarki. Jej element roboczy wykonuje nad obrabianą powierzchnią ruch obrotowy. W zależności od kierunku przesuwania danego przedmiotu mówi się o frezowaniu współbrzeżnym lub przeciwbrzeżnym. Toczenie jest z kolei metodą obróbki wewnętrznej i zewnętrznej przedmiotów, które mają kształt brył obrotowych np. walca czy stożka. Obrabiany przedmiot wprowadzany jest w ruch obrotowy, a potem przy pomocy wiertła bądź noża tokarskiego ścina się z  niego naddatek. Toczenie wykonywane jest przy udziale tokarki.

Wiercenie i obróbka ścierna

Wiercenie to natomiast wykonywanie otworów o danej średnicy i głębokości. Do tego celu służy wiertło, a więc ostrze o spiralnym kształcie. Wiertła pozwalają na wykonywanie otworów o przekroju okrągłym. Obróbka ścierna zwana jest niekiedy obróbką wykończeniową. Stosowana jest bowiem już na końcowych etapach produkcji w celu nadania elementom pewnych wymiarów czy określonych właściwości. Do obróbki ściernej zalicza się szlifowanie, honowanie i polerowanie. Szlifowanie wykorzystywane jest do wykańczania powierzchni, nadawania przedmiotom określonego kształtu. Honowanie to po prostu gładzenie, które służy do wykańczania płaszczyzn wewnętrznych np. wnętrza otworów. Polerowanie natomiast ma na celu nadanie połysku i gładkości.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz