Jakie są konsekwencje budowy domu bez potrzebnego pozwolenia?

Jakie są konsekwencje budowy domu bez potrzebnego pozwolenia?

Przy budowie domu trzeba dopilnować wszelkich formalności. Budowa domu bez pozwolenia lub zgłoszenia do urzędu może mieć dla nas bardzo przykre konsekwencje. Jeżeli nadzór budowlany dowie się o nielegalnie postawionej budowie, będzie dążył do legalizacji samowolki, ale może się także zdarzyć, że budynek trzeba będzie rozebrać. Przeczytaj, czym jest samowola budowlana oraz jak wygląda jej legalizacja.

Na czym polega samowola budowlana?

Przy budowie domu niezbędna jest zgoda właściwego urzędu, którą wydaje się na podstawie dokumentów złożonych przez inwestora. Istotne są projekty budowy, którymi zajmują się biura projektów oraz pomiary geodezyjne. Jeżeli przystąpimy do budowy bez wizyty w urzędzie oraz przedstawienia tych dokumentów, dokonujemy wtedy samowoli budowlanej.

Samowola budowlana może zostać zalegalizowana, jeżeli spełnia dwa warunki:

  • jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • nie narusza przepisów prawa, w szczególności techniczno-budowlanych – nie uniemożliwia doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Jakie dokumenty są potrzebne do legalizacji samowoli budowlanej?

Procedurę dotyczącą legalizacji samowoli budowlanej określa artykuł 48 i 49 prawa budowlanego. Jeżeli nielegalna budowa zostanie wykryta przez nadzór budowlany, zostaje wydane postanowienie o wstrzymaniu robót oraz zabezpieczeniu budowy. Inwestor ma obowiązek przedstawić w wyznaczonym terminie dokumenty, które umożliwią legalizację. Do legalizacji budowy niezbędne są:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby – pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać przyszły inwestor, jest zgłoszenie się do biura projektowego, które wykona odpowiedni projekt;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • zaświadczenie o zgodności budowy domu z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego lub wydana przez wójta decyzja o warunkach zabudowy.

Samowola budowlana może być dużym problemem dlatego warto zadbać, aby wszystkie nasze działania były legalne – sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na budowę domu. Jeżeli wszystkie formalności będą zawczasu dopilnowane, unikniemy nieprzyjemnych i kosztownych konsekwencji.

Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?

Kara za samowole budowlaną może być bardzo wysoka. Nawet rozpoczęcie prac przed uzyskaniem ostatecznej decyzji może mieć bardzo przykre sądowe konsekwencje.

Legalizacja samowoli budowlanej łączy się przede wszystkim z opłatą legalizacyjną. Jest to iloczyn podstawowej stawki opłaty (500 zł) podwyższonej 50-krotnie, współczynnika kategorii obiektu i współczynnika wielkości obiektu.

Nadzór budowlany najpierw bada czy wszystkie dokumenty spełniają wymagania, a następnie nakłada taką opłatę na inwestora. Opłata ta musi być zapłacona w ciągu siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Możliwe jest wniesienie zażalenia do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Nie wstrzymuje to jednak wykonania postanowienia, a nałożona opłata w ostateczności może nawet zostać ściągnięta w drodze egzekucji administracyjnej.

Jeżeli obowiązki nałożone przez nadzór budowlany nie zostały spełnione, możliwa jest rozbiórka domu. Orzeka się ją w ostateczności, kiedy prawne możliwości legalizacji zostały wyczerpane. Należy pamiętać, że legalizacja samowoli to uprawnienie, a nie obowiązek inwestora.

Jeżeli proces legalizacji przebiegł prawidłowo, projekt zostaje zatwierdzony i można wznowić roboty budowlane. W przypadku kiedy budowa była już wykonana, dostajemy decyzję o zatwierdzeniu projektu, dzięki czemu nasza nieruchomość staje się legalna i nie będzie stwarzać już prawnych problemów. 

Oceń artykuł (1)
5,0
Komentarze
Dodaj komentarz