Materiał Partnera

Jakie rodzaje map potrzebne są pod budowę domu?

Jakie rodzaje map potrzebne są pod budowę domu?

Mapa jest obowiązkowym elementem dokumentacji projektowej nie tylko przed rozpoczęciem budowy. Mapa do celów projektowych to tylko jeden z kilku rodzajów map, których potrzebuje inwestor przy budowie domu. Mapa potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę, do wykonania przyłączy czy też zgłoszenia budynku do użytkowania. Jakie zatem rodzaje map, są potrzebne przy budowie domu?

Nim zacznie się budowa jakiegokolwiek obiektu budowlanego, konieczne jest sprawdzenie możliwości postawienia danego typy obiektu budowlanego Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. To ono określa, co i jak inwestor może wybudować na danym terenie. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego sprawdza się bowiem, czy w ogóle dana działka przeznaczona jest pod zabudowę, precyzując również jej rodzaj i ramy. W przypadku inwestora jest to kluczowa informacja, gdyż dzięki niej ma potwierdzenie, że zgodnie z planem może postawić na działce np. dom jednorodzinny, „szeregowy” bądź budynek o zabudowie bliźniaczej. W planie sprawdzi też dopuszczalną wysokość budynku (ilość kondygnacji, jakie może postawić), ale również takie szczegółowe informacje jak kąt nachylenia dachu czy też kolor dachówki. Jeśli zdarzy się, że dana działka nie jest ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, należy zwrócić się do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wracając jednak do map, zakładamy bowiem, że wszystko jest w porządku i można ruszyć z budową obiektu budowlanego, potrzebne będą m.in. trzy rodzaje map: mapa zasadnicza, mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz mapa inwentaryzacyjna

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza zwana też mapą do celów opiniodawczych. Wydawana jest w skali 1:1000 lub 1:500. Aby ją uzyskać należy zwrócić się do właściwego ze względu na położenie działki Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym. Określa ona granice i media, jakie znajdują się na danym terenie. Nierzadko zawiera informacje archiwalne, gdyż jest rzadko aktualizowana i z tego względu służy wyłącznie do celów informacyjno-poglądowych. Jeśli chodzi o kwestie formalne, to jeden z tych rodzajów map, które można uzyskać niemalże od ręki. Zwykle jest ona potrzebna na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to mapa sytuacyjno-wysokościowa wykonywana przez firmy geodezyjne konkretnie pod daną działkę do zabudowy. W wielkim skrócie można by rzec, że jest to swego rodzaju kopia aktualnej mapy zasadniczej. Ważne jest, aby była opatrzona odpowiednią klauzulą i podpisem uprawnionego geodety. Jest to mapa niezbędna do wykonania przez projektanta projektu zagospodarowania działki. Przedstawia stan faktyczny działki, wraz z nieruchomościami doń przylegającymi w pasie minimum 30 m od granicy działki. Mapa sytuacyjno-wysokościowa potrzebna jest zarówno do uzyskania zezwolenia na budowę, jak i do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączy. W przypadku tego rodzaju mapy, potrzeba jest więcej czasu, aby ją uzyskać. Na mapę do celów projektowych czeka się od 1 do 4 tygodni.

Mapa inwentaryzacyjna

Mapa inwentaryzacyjna to mapa niezbędna do zgłoszenia domu do użytkowania. Ukazuje ona wszelkie wykonane prace budowlane i zmiany, jakie pojawiły się na danym terenie. Wymaga ona od geodety wykonania pomiarów powykonawczych budynku oraz rzeczywiste położenie poszczególnych obiektów. Sprawdza się tym samym zgodność wykonanej inwestycji z wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym. Wykonywana jest w kilku wariantach, między innymi dla domu, ogrodzenia oraz przyłączy.

Opracowanie:
Nowy Sącz, Różana 15
tel. 601 991 385
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz