Materiał Partnera

Jakie mogą być konsekwencje nieodpowiedniego użytkowania szamba?

Jakie mogą być konsekwencje nieodpowiedniego użytkowania szamba?

Korzystanie z szamba oraz oczyszczalni przydomowej wiąże się z koniecznością regularnego odprowadzania i pozbywania się ścieków, do czego zobowiązany jest właściciel nieruchomości. Zaniedbanie tego obowiązku może nieść ze sobą przykre skutki prawne, a także znacznie bardziej dotkliwe konsekwencje zdrowotne. Nieprawidłowe użytkowanie szamba lub oczyszczalni przydomowej wiąże się przede wszystkim z powstaniem zagrożenia epidemiologicznego. 

Konsekwencje prawne

Jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest powiadomienie odpowiedniego organu w gminie o użytkowaniu szamba oraz przekazanie umowy zawartej z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów ciekłych. Każdy wywóz musi być potwierdzony rachunkiem oraz protokołem odbioru ścieków, podkreślają pracownicy firmy Richert. Jeżeli rachunek za ostatni odbiór okazuje się starszy niż 6 miesięcy, które stanowi okres wymagany do opróżnienia szamba lub oczyszczalni, właściciel naraża się na grzywnę w wysokości 5 tys. złotych. W praktyce surowsze kary stosuje się wobec osób wylewających ścieki na okoliczne tereny, co zwiększa zagrożenie epidemiologiczne. 

Konsekwencje zdrowotne

Korzystanie z usług asenizacyjnych powinno być udokumentowane potwierdzeniem przekazania odpadów. Jest to gwarancją tego, że ścieki zostały wypompowane za pomocą specjalistycznego sprzętu i z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Z tego powodu nie należy otwierać szamba i pozbywać się ścieków na własną rękę, bez odpowiedniego oprzyrządowania oraz ochrony. Wśród konsekwencji zdrowotnych takich zachowań można wymienić choćby zasłabnięcia i zatrucia, czasami ze skutkiem śmiertelnym. 

Niebezpieczeństwo spowodowania wybuchu

Gromadzenie odpadów ciekłych wiąże się z procesami fermentacji i gnicia, którym towarzyszy ulatnianie się gazów: metanu oraz siarkowodoru. Konsekwencją tego jest nieprzyjemny zapach, który może prowadzić do zatrucia. Właściwością obu wymienionych związków jest ich łatwopalność. Z tego powodu często bywają przyczyną wybuchów i pożarów. Ich zasięg może znacznie wykraczać poza umiejscowienie szamba, co powoduje, że zagrożone nim są również sąsiednie budynki. Jest to kolejny przykład tego, że właściciel zbiornika nie musi być jedyną ofiarą swoich nieprzemyślanych działań.

 

Opracowanie:
Żukowo, Legionów 7
tel. 695 588 128
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz