Materiał Partnera

Jakie metody nauki języka obcego są najskuteczniejsze?

Jakie metody nauki języka obcego są najskuteczniejsze?

Władanie więcej niż jednym językiem w stopniu komunikatywnym, znacząco wpływa na nasze obycie w świecie oraz wartość na rynku pracy. O tym, że warto szkolić swoje umiejętności lingwistyczne, nikomu nie trzeba mówić. Pojawia się jednak pytanie: jak to robić? Istnieją metody, które zostały zwalidowane przez profesjonalistów i znacząco przyspieszają proces nauki. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Nauka języka obcego metodą bezpośrednią

Każdy z nas pamięta zajęcia z języka obcego w szkole podstawowej. Najczęściej opierały się na przerabianiu materiału z podręcznika, wkuwaniu słownictwa i zasad gramatycznych. Jeśli mieliśmy szczęście, to nauczyciel wprowadzał dużo elementów konwersacji, wypierając w ten sposób tradycyjną metodę gramatyczno-tłumaczeniową. Dzięki temu uczeń ćwiczy ogólną sprawność językową, wzbogaca swój słownik oraz doskonali wymowę. Dobrze prowadzona nauka języka metodą bezpośrednią (z ang. direct method) powinna kłaść duży nacisk na dialog. Przepracowując zagadnienia w ten sposób, zyskujemy płynność w konwersacji oraz otrzymujemy dużą dawkę pewności siebie. Tego typu zajęcia często prowadzone są przez native speaker’a, czyli osobę naturalnie posługującą się językiem, którego się uczymy. Nie jest to jednak regułą. Namiastkę tej metody możemy uzyskać w domowych warunkach, odbywając video rozmowy z ludźmi obcojęzycznymi w specjalnie przeznaczonych do tego serwisach.

Metody Callana oraz komunikatywna

Sposób nauki języka wprowadzony przez Robina Callana w 1960 roku cieszy się dużym uznaniem wśród lektorów. Charakterystyczny dla niej jest błyskawiczny efekt dydaktyczny oraz atrakcyjność dla słuchaczy. Metoda Callana polega na nauce języka poprzez dynamiczną rozmowę bez użycia pomocy, notatek i podpowiedzi. Osoba zapytana powinna starać się udzielać odpowiedzi jak najszybciej, bazując na przerabianych uprzednio słownictwie i gramatyce. W przeszłości stosowano ją przede wszystkim wśród żołnierzy, aby szybko przystosować ich do życia w obcym środowisku. Szkoła językowa Barbados Wrocław używa wielu sposobów nauki naprzemiennie, przez co w efekcie skojarzonego działania nauka przebiega znacznie sprawniej. Metoda komunikatywna jest możliwa do zrealizowania tylko na zajęciach grupowych. Polega na przeprowadzaniu wszelkiego rodzaju dyskusji, gier, prac projektowych w grupach lub w parach. Pozwala wykorzystać język w sposób najbardziej naturalny i świetnie wspomaga proces dydaktyczny. Porządkuje zdobytą wiedzę oraz zapewnia interesujący przebieg zajęć.

Opracowanie:
Wrocław, Bulwar Ikara 19
tel. 717 845 590
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz