Jakie kwalifikacje musisz posiadać, by pracować w przedszkolu?

Jakie kwalifikacje musisz posiadać, by pracować w przedszkolu?
Przedszkolanka to dobry zawód dla lubiących pracę z dziećmi i wyzwania. Wielu o marzy o tym, by cały dzień wspierać edukację i wychowanie maluchów, bawiąc się z nimi. Nauczyciel przedszkola to właśnie osoba, która planuje, organizuje i prowadzi zajęcia dla najmłodszych dzieci (od 3. roku życia), ale nie każdy może taką funkcję sprawować.

O pracy przedszkolanki marzy wiele osób, zwłaszcza kobiet, chociaż zdarzają się także mężczyźni - nie istnieją bowiem formalne przeciwwskazania, aby zostali oni nauczycielami przedszkola. Utarło się jedynie, że małymi dziećmi na pierwszym etapie edukacji zajmują się kobiety, chociaż prekursorem wychowania przedszkolnego był właśnie mężczyzna, Friedrich Fröbel (źródło: kobieta xl.pl).

Zawód wychowawcy w przedszkolu to znakomite rozwiązanie dla osób lubiących pracę z małymi dziećmi, dające możliwość obserwowania ich potrzeb edukacyjnych oraz reagowania na nie odpowiednią stymulacją służącą rozwojowi. Jest to zajęcie bardzo wymagające, dlatego nie każdy jest w stanie mu podołać. Osoba na tym stanowisku ma ciągły kontakt z dziećmi, musi być sprawna psychicznie i fizycznie. Tygodniowy czas pracy przedszkolanki wynosi 22 lub 25 godzin. Średnio to około 5 godzin dziennie (w przedszkolach prywatnych 8 godzin) niemalże nieustannego ruchu i pełnej koncentracji. Przede wszystkim jednak praca ta daje ogromną satysfakcję z dobrze wykonanego obowiązku i z postępów podopiecznych.

Wykształcenie i kwalifikacje

Nauczycielem-wychowawcą w przedszkolu może zostać osoba po ukończonych studiach pedagogicznych o specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, np. pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej czy pedagogice nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. To podstawowy warunek, chociaż rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. podaje, iż nauczycielem w przedszkolu mogą być także osoby po kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych oraz zakładach kształcenia nauczycieli o odpowiedniej specjalności, czyli studium wychowania przedszkolnego lub studium nauczania początkowego (źródło: kuratorium.wroclaw.pl). Zatem osoby, które ukończyły studia na innym kierunku niż pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, mogą ukończyć odpowiednie studia podyplomowe, np. z zakresu edukacji przedszkolnej i opieki nad małymi dziećmi, aby móc pracować jako wychowawca przedszkolny.

W przedszkolu z dziećmi można jednak pracować nie tylko jako przedszkolanka czy nauczyciel przedszkolny. Istnieje jeszcze stanowisko pomocnika lub asystenta wychowawcy przedszkola. Do pełnienia takiej funkcji nie zawsze wymagane są studia. Często wystarczą liceum pedagogiczne, kursy kwalifikacyjne albo matura ogólnokształcąca i praktyka w pracy z dziećmi. Niektóre placówki stawiają też na dobre chęci i indywidualne predyspozycje do pełnienia takiej roli.

Predyspozycje i ograniczenia

Oprócz odpowiednich kwalifikacji zawodowych do pracy z dziećmi w przedszkolu niezbędne są wrodzone predyspozycje. Zarówno nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, jak i jego pomocnik powinni cechować się odpowiednim podejściem do dzieci i umiejętnością prowadzenia zajęć w przyjaznej atmosferze. Tacy nauczyciele nie tylko potrafią nawiązać świetny kontakt z najmłodszymi, ale stwarzają też doskonałą atmosferę do nauki i zabawy, dzięki czemu maluchy chętniej chodzą do przedszkola, a ich rozwój przebiega harmonijnie. Osoby zatrudnione w przedszkolu powinny być zatem opanowane, cierpliwe, wyrozumiałe, troskliwe, rozważne i odpowiedzialne. Wskazane jest także, aby były kreatywne, otwarte, spostrzegawcze, sympatyczne, miłe w obejściu i komunikatywne.

Nie ma ograniczeń wiekowych przy podejmowaniu pracy z małymi dziećmi na etapie przedszkolnym, a to oznacza, że osoby, które mają już za sobą kilkuletnią praktykę zawodową w zupełnie innej pracy, mogą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w tym zawodzie. W przedszkolu nie mogą natomiast pracować osoby niepełnosprawne czy chore umysłowo, ponieważ praca z gromadką dzieci wyczerpuje zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Dyskwalifikacją do sprawowania tego zawodu są także wady słuchu i wymowy. Jest to zrozumiałe z tego względu, iż nauczyciel przedszkolny powinien umieć szybko reagować, porozumiewać się z dziećmi i uczyć maluchy komunikacji werbalnej.

Specjalizacja?

Obecnie w placówkach przedszkolnych spotkać można nauczycieli po kolegiach, wyższych szkołach pedagogicznych oraz uniwersytetach. Często mają oni również dodatkowe kwalifikacje, takie jak: nauczanie języka obcego, gimnastyka korekcyjna, logopedia, psychologia, reedukacja lub muzykoterapia czy logorytmika. Wskazane jest, aby pracownik przedszkola, nauczyciel lub pomocnik posiadał dodatkowe umiejętności, np. wokalno-muzyczne, artystyczno-techniczne, a także bogatą wyobraźnię, żeby móc sprostać potrzebom dzieci. Nauczyciele ci nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy), co staje się nie tylko dobrą reklamą przedszkola, ale również gwarancją, że dzieci znajdą się pod właściwą opieką.

Do podstawowych obowiązków osoby pracującej z dziećmi w przedszkolu należą bowiem m.in.: opowiadanie lub czytanie bajek, nauka piosenek, organizowanie zabaw oraz zajęć plastycznych i ruchowych. Poza tym nauczyciel przedszkola uczy maluchy podstawowych umiejętności, np. rozróżniania kolorów, kształtów, cyfr, liter, posługiwania się czasem, organizuje wycieczki, ćwiczenia gimnastyczne oraz wspomaga maluchy w wykonywaniu codziennych czynności, np.: w dbaniu o higienę, ubieraniu się, jedzeniu, a także informuje rodziców lub opiekunów o postępach dziecka. Ogólnie ujmując, są to wszystkie te czynności, które mają przygotować dziecko do samodzielności i dalszego rozwoju w szkole.
Opracowanie:
Martyna
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (34)
3.2
Komentarze
Dodaj komentarz