Materiał Partnera

Jakie korzyści płyną z uczęszczania dzieci w wyjazdach na zielone szkoły?

Jakie korzyści płyną z uczęszczania dzieci w wyjazdach na zielone szkoły?

Zielona szkoła pozwala na złamanie szkolnej rutyny. Odpowiednio dobrany program edukacyjny, połączony z niecodzienną scenerią prowadzonych zajęć, pozwala na przyswojenie trudniejszych tematów lekcji w naturalny, bezstresowy sposób. Jak rozpocząć przygotowania do zielonej szkoły, jakie korzyści z nich będą mieć uczniowie? Czym wyróżnia się dobrze zorganizowana zielona szkoła?

Zielona szkoła zagościła na dobre w świadomości dzieci, nauczycieli i ich opiekunów od niedawna. Jest to forma nauczania znana od dziesięcioleci, jednak dopiero w ciągu ostatnich 10. lat możemy mówić o zwiększeniu popularności tego typu wyjazdów - w całym okresie szkolnym, nie tylko przed wakacjami.

Czym jest zielona szkoła? Jaką spełnia funkcję w edukacji dzieci?

Założeniem zielonej szkoły jest realizacja programu nauczania podczas jedno- lub kilkudniowych wyjazdów całej klasy bądź zespołu klas wraz z nauczycielami do miejscowości posiadających walory przyrodnicze lub uzdrowiskowe. Warunkiem zaliczenia danego wyjazdu do tzw. zielonej szkoły, jest kontynuacja zajęć prowadzonych na co dzień w szkole.

Wyjazdy edukacyjno-integracyjne mają olbrzymie walory edukacyjne, nie tylko stricte szkolne:

 • To świetna forma budowania swojego rodzaju samodzielności dziecka
 • Forma rozbudzenia w dziecku potrzeby poznawania różnych rzeczy
 • Sposób na przyswojenie trudnych tematów lekcji w obrazowy, przystępny dla każdego sposób
 • Forma urozmaicenia lekcji geografii, biologii, historii, fizyki na różnym etapie edukacji szkolnej
 • Nauka zachowań społecznych np. współpracy w grupie
 • Sposób na rozwój zainteresowań, pasji dziecka
 • Sposób na spędzanie przez dzieci czasu aktywnie w otoczeniu rówieśników (budowane więzi)

Jak zorganizować zieloną szkołę, aby spotkała się z uznaniem dzieci?

Punktem wyjścia do zorganizowania niezapomnianej pod względem edukacyjnym zielonej szkoły jest wybór odpowiedniego miejsca do zaplanowanego do realizacji w plenerze programu nauczania. Powinno być one ciekawe nie tylko pod względem przyrodniczym, ale również posiadać również inne walory edukacyjne: ciekawe budynki architektoniczne, miejsca ciekawe pod względem historycznym, geomorfologicznym, fizycznym. Przykładem właśnie takiego idealnego do organizacji zielonej szkoły miejsca jest ośrodek wypoczynkowy OSiR Stare Kalenisko, który od lat jest liderem również w organizacji obozów młodzieżowych.

Jakich elementów nie może zabraknąć w dobrze zorganizowanej zielonej szkole?

Aby wyjazd edukacyjno-przyrodniczy zapadł w pamięć uczestników, musi:

 • być dobrze zorganizowany, czyli odpowiadać stricte zainteresowaniom dzieci na danym etapie rozwoju
 • odpowiednio dozować czas wolny względem zajęć edukacyjnych, wycieczek zorganizowanych
 • miejsca wycieczek powinny umożliwiać interakcję dzieci poprzez zajęcia w terenie, zabawę, eksperymenty
 • dostarczaj odpowiednią ilość różnorodnych bodźców, łączyć zajęcia sportowe z rekreacyjnymi, kulturalnymi, manualnymi.
Opracowanie:
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz