Materiał Partnera

Jakie korzyści niesie automatyzacja obróbki skrawaniem?

Jakie korzyści niesie automatyzacja obróbki skrawaniem?

Niewiele jest branż, w których automatyzacja procesów technologicznych jest tak wyraźna, jak przy obróbce skrawaniem. Przemysł maszynowy wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania na każdym etapie produkcji elementów metalowych, od obróbki skrawaniem po pakowanie wyrobów. Skupiając się na tej pierwszej nietrudno dostrzec ogromny progres, który zaszedł w tej dziedzinie przez ostatnie lata.

Zalety automatyzacji w obszarze obróbki skrawaniem

Automatyzacja na szeroką skalę to nie pieśń przyszłości – wystarczy zapoznać się z codziennością pracy w branży przemysłowej związanej z obróbką skrawaniem. W zakładach takich jak JSM Tech od dawna stosuje się sterowane komputerowo maszyny działające w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Zarówno wytwarzanie elementów, jak i ich kontrola, montaż oraz pakowanie są obecnie przynajmniej w części zautomatyzowane, a przedsiębiorstwa dążą do tego, by wszystkie te procesy odbywały się przy jak najmniejszym udziale człowieka. Automatyzacja niesie bowiem ogromne korzyści. Znajdziemy wśród nich między innymi:

  • znacznie lepsze wykorzystanie metrażu zakładu produkcyjnego i tym samym większa efektywność pracy,
  • bardziej optymalne wykorzystanie możliwości technologicznych współczesnych maszyn (głównie poprzez zwiększenie tempa ich pracy),
  • wyższa jakość wyrobów – w procesach technologicznych wykorzystujących automatyzacje elementy wykonywane są w warunkach minimalizujących odchyłki kształtów oraz wymiarów dzięki specjalistycznym urządzeniom ujednolicającym przebieg obróbki, zmniejszając odstępstwa od wzorcowych parametrów,
  • mniejsza liczba wybrakowanych elementów dzięki dokładniejszej i szybszej kontroli wykrywającej wszelkie nieprawidłowości i korygującej parametry procesu,
  • zwiększenie komfortu pracowników poprzez eliminację uciążliwej i monotonnej pracy na produkcji,
  • wzrost bezpieczeństwa pracy.

Ewaluacja automatyzacji w obróbce skrawaniem

Obróbka skrawaniem od zawsze stanowiła istotny element przemysłu ciężkiego, a zapotrzebowanie na elementy skrawane – toczone, frezowane, wycinane i inne – tylko rosło. Trzecia rewolucja przemysłowa sprawiła, że wzrosła precyzja oraz prędkość wytwarzania elementów skrawanych, co otworzyło wiele nowych możliwości.

W związku z tym, że wprowadzenie szeroko zakrojonej automatyzacji dowolnych procesów technologicznych zawsze wiąże się z pewnymi kosztami, jej efektywność ocenia się przede wszystkim szacując oszczędności, które wynikną z jej wprowadzenia. Mogę one dotyczyć całości procesu technologicznego lub poszczególnych jego etapów.

Opracowanie:
Domaniów 39
tel. 570 619 353
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz