Materiał Partnera

Jakie korzyści dają usługi doradztwa podatkowego?

Jakie korzyści dają usługi doradztwa podatkowego?

Normą jest już w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, korzystanie z usług biur rachunkowych w prowadzeniu księgowości a nawet zlecanie spraw kadrowo-płacowych. Coraz więcej firm decyduje się także na pomoc specjalistów w kwestiach podatkowych i finansowych. Wynika to nie tylko ze skomplikowania przepisów podatkowych, ale także z faktu, że specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w tych kwestiach.

Obowiązki doradcy podatkowego wobec zleceniodawców

Instytucja doradztwa podatkowego regulowana jest przez Ustawę o doradztwie podatkowym. Zgodnie z tą ustawą do czynności doradcy podatkowego należy udzielanie porad, opinii i wyjaśnień związanych z obowiązkami podatkowymi klientów. Klientami biura doradztwa podatkowego mogą być wszystkie osoby będące płatnikami podatków, a także inkasenci. Doradca podatkowy może także w imieniu swych klientów prowadzić księgi rachunkowe i księgi podatkowe, a także w inny sposób prowadzić ewidencję do celów podatkowych, bądź udzielać pomocy w tym zakresie. Zwykle sporządza on także zeznania i deklaracje podatkowe w imieniu klientów, bądź udziela im pomocy, a w szczególnych sprawach reprezentuje ich w postępowaniach przed organami administracji publicznej, jak również w zakresie kontroli sądowej decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Aby pełnić funkcję doradcy podatkowego, dana osoba musi być wpisana na listę doradców podatkowych, oraz posiadać zawód adwokata, bądź radcy prawnego, lub też być biegłym rewidentem, z tym, że by reprezentować klientów przed organami administracji publicznej musi być adwokatem bądź radcą prawnym i być wpisany na listę doradców podatkowych. Oznacza to, że prowadząca Kancelarię Doradztwa Podatkowego Anna Żygadło posiada wyższe wykształcenie w zakresie prawa, odbyła praktykę zawodową oraz zaliczyła z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin na doradcę podatkowego. Każda osoba, która chce pełnić funkcję doradcy podatkowego musi także wystąpić z wnioskiem o wpisanie na listę doradców podatkowych w ciągu trzech lat od zaliczenia egzaminu.

Opracowanie:
Łańcut, Słowackiego 12
tel. 17 225 68 16
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz