Materiał Partnera

Jakie inwestycje zrealizujemy z programu modernizacji rolnictwa?

Jakie inwestycje zrealizujemy z programu modernizacji rolnictwa?

Wydajność produkcji rolnej uzależniona jest od sprzętu i infrastruktury, jaką dysponuje gospodarstwo. Często też modernizacja pozostaje dla rolników nieosiągalna ze względu na wysokie koszty, które za sobą pociąga. Wyjściem z sytuacji jest program modernizacji gospodarstw rolnych – w jego ramach możemy otrzymać nawet 60 procent środków koniecznych do przeprowadzenia renowacji. Przyjrzyjmy się, na jakie cele możemy otrzymać dofinansowanie.

Inwestycje budowlane

Program modernizacji gospodarstw rolnych swoim zakresem obejmuje działania na rzecz rozwoju produkcji prosiąt, mleka krowiego oraz bydła mięsnego, zakupu maszyn i urządzeń oraz budowy i renowacji budynków gospodarczych.

Sfery dofinansowania obejmują kilka obszarów związanych z unowocześnieniem. Dużą ich część stanowi budownictwo rolnicze, czyli budowa, przebudowa, remont i modernizacja obiektów mających znaczenie w procesie produkcji rolnej. Usługami ogólnobudowlanymi dla rolnictwa zajmuje się firma prowadzona przez Piotra Weznera, której możemy powierzyć realizację takiej inwestycji.

Innymi słowy, możemy otrzymać dofinansowanie na budowę chlewni czy kurnika. Środki te możemy wykorzystać na montaż hali magazynowej, w której przechowywane są produkty rolne przeznaczone na sprzedaż, ale też na budowę silosów do zboża czy kiszonek.

Fundusze te znajdą też przeznaczenie w remoncie pomieszczeń gospodarczych – w postaci instalacji sanitarnych lub jakichkolwiek innych. Dofinansowane zostaną wszelkie rolnicze inwestycje budowlane prowadzące do poprawienia jakości produkcji, zwiększenia jej skali, zmiany profilu, racjonalizacji technologii produkcji.

Maszyny, sprzęt i opłaty

Innymi inwestycjami, które mogą być dofinansowane z programu modernizacji gospodarstw rolnych, jest zakup wszelkiego rodzaju sprzętu i maszyn rolniczych. Wszystko, co znajduje zastosowanie w produkcji rolniczej – do suszenia, przechowywania, magazynowania produktów rolnych. Szczególne znaczenie ma tu sprzęt przeznaczony do uprawy, pielęgnacji oraz zbioru roślin.

Dotacje mogą dotyczyć też zakładania sadów i plantacji owocowych, wyposażenia pastwisk i wybiegów – otrzymamy dofinansowanie na budowę wiat i ogrodzeń. Znaczenie w działalności rolnej sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, zakupić go możemy dzięki dotacjom z programu. Pokryje on ponadto koszty opłat licencyjnych rat wypłaconych z wykonania umowy leasingu.

Realizacja dotacji na budowę infrastruktury dla rolnictwa daje wiele możliwości rozwoju, pozwala utrzymać się na rynku, a także zwiększa wydajność produkcji.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz