Artykuł sponsorowany

Jakie instalacje przeciwpożarowe stosuje się w halach przemysłowych?

Jakie instalacje przeciwpożarowe stosuje się w halach przemysłowych?

Oczywiście hale przemysłowe, podobnie jak i inne budowle stawia się w zgodzie z wszelkimi prawidłami sztuki budowlanej, co oznacza, że już w fazie ich projektowania bierze się pod uwagę również sprawy zabezpieczeń pożarowych. Chodzi tutaj nie tylko o dobór takich materiałów, które będą chroniły konstrukcję obiektu w razie pożaru, albo zaplanowanie odpowiednich dróg ucieczkowych, ale też o wyposażenie hali we wszystkie niezbędne i wymagane przepisami instalacje i urządzenia, które mogą zapobiec wybuchowi pożaru, zdusić go w zarodku, lub zminimalizować jego skutki.

Hale przemysłowe w świetle przepisów ppoż.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. wyróżnia się pięć klas odporności pożarowej budowlanych obiektów wielkokubatorowych o charakterze o charakterze przemysłowym, czyli głównie produkcyjnych i magazynowych. Klasy owe wyznacza się na podstawie wartości czterech zasadniczych parametrów:

  • tzw. gęstości obciążenia (ilości energii wytworzonej w wyniku spalania materiałów palnych w strefie pożarowej w przeliczeniu na jednostkę powierzchni),
  • stopnia zagrożenia wybuchem,
  • wysokości budynku (ilości kondygnacji),
  • powierzchni strefy pożarowej obiektu.

Nie wchodząc nadmiernie w dość skomplikowane szczegóły techniczne, powiemy jedynie, że na podstawie klasy odporności pożarowej określa się wymagania co do nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej, jakie poszczególne elementy danego obiektu powinny spełniać; chodzi tutaj głównie o konstrukcję nośną, dach, strop, przekrycie dachu oraz ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Mówiąc jednym zdaniem, chodzi tutaj o zdefiniowanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w jakie dana budowla powinna zostać wyposażona; może to być np. jakaś ścianka lub farba ognioochronna.

W związku z tym, że zbudowanie konkretnego obiektu w wymaganej klasie odporności pożarowej jest często zbyt kosztowne, dopuszczalne jest zastosowanie w nim innych rozwiązań, głównie specjalnych instalacji i urządzeń gaśniczych oraz systemów ostrzegania o pożarze. Tego typu rozwiązania nazywamy czynnymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi; opowiadali nam o nich specjaliści firmy STRAŻAK Piotr Żmuda & Robert Jabłoński z Warszawy.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe w halach przemysłowych

Umówmy się, że „hale przemysłowe” to w kontekście naszego artykułu jedynie hasło wywoławcze, przyczynek do opisania niektórych instalacji przeciwpożarowych, które wszak są stosowane nie tylko w obiektach produkcyjnych i magazynowych, ale także w obiektach handlowych czy w halach widowiskowo sportowych. Tak więc w istocie rzeczy artykuł nasz dotyczy zabezpieczeń ppoż. we wszystkich większych halach.

Wśród najczęściej stosowanych czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w halach  wielkokubatorowych mamy:

  • instalacje stałych samoczynnych wodnych urządzeń gaśniczych,
  • instalacje tryskaczowe,
  • kurtyny wodne,
  • instalacje samoczynnych urządzeń oddymiających,
  • systemy automatycznej sygnalizacji pożarowej.

Dodajmy od razu w tym miejscu, iż owe instalacje mogą być i są także stosowane w budownictwie mieszkaniowym, usługowym, biurowym oraz w ochronie obiektów inżynieryjnych, takich na przykład, jak tunele komunikacyjne.

Wymienione wyżej instalacje i systemy przeciwpożarowe produkowane są w wielu rozmaitych konfiguracjach i odmianach, a wybór tego czy innego rozwiązania uzależniony jest od wielości i rozmiaru zagrożeń pożarowych w każdej konkretnej hali. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz