Materiał Partnera

Jakie etapy uwzględnia pozew o rozwód?

Jakie etapy uwzględnia pozew o rozwód?

Niektóre pary nie potrafią sobie poradzić z dzielącymi je różnicami. Wówczas jedyną możliwością jest złożenie pozwu rozwodowego. Dokument ten należy złożyć w formie pisemnej w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym. W tym przypadku orzeczenie sądu następuje na wniosek jednego z małżonków. Złożenie pozwu związane jest z kilkoma etapami. Z jakich elementów składa się określona procedura?

Na początku kierujemy wniosek do właściwego sądu

Elementem zasadniczym przy złożeniu pozwu rozwodowego jest skierowanie dokumentu do właściwego sądu. W tym przypadku odpowiednią instytucją jest sąd okręgowy, w którego obszarze poślubieni mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że przynajmniej jedna z osób tam przebywa. W przeciwnej sytuacji wniosek składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W praktyce są także takie sytuacje, w których nie można ustalić lokalizacji osoby, przeciwko której składa się pozew. Wówczas dokument kierowany jest do instytucji obejmującej obszar przebywania powoda – podkreśla przedstawiciel z kancelarii Bartosza Utkowskiego z Radomia.

Strony wskazane w postępowaniu

Ważnym elementem związanym z procedurą rozwodową jest określenie stron. W tym przypadku są to małżonkowie. Składając wniosek, należy pamiętać o tym, żeby podać dokładne dane dotyczące tych osób. Podstawowe informacje, które należy umieścić w dokumencie, to imiona i nazwiska małżonków, wykonywane zawody, a także aktualne adresy.

Wniosek rozwodowy musi uwzględniać żądania pozwu

Składając pozew rozwodowy, trzeba określić podstawowe żądania z nim związane. Istotną kwestią jest zaprezentowanie informacji, z czyjej winy powinien zostać orzeczony rozwód. Można także zdecydować się na wariant bez orzekania o winie. Osoba składająca dokument może powołać świadków, którzy potwierdzą określone żądanie. Wtedy taką potrzebę również trzeba umieścić we wniosku. W tym celu podaje się imiona i nazwiska, a także aktualne adresy świadków. Podajemy również wskazanie, na jaką okoliczność mają być przesłuchani.

Nie zapominamy o uzasadnieniu

Tak jak w przypadku każdego wniosku, pozew rozwodowy trzeba uzasadnić. Jest to część dokumentu przeznaczona na poinformowanie sądu, kiedy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia. Co więcej, tutaj także wskazuje się różne dowody, które potwierdzają informacje umieszczone w dokumencie. Ważne jest także przedstawienie sytuacji majątkowej małżonków. Może okazać się potrzeba alimentów na małoletnie dzieci. Dlatego też w pozwie podajemy potrzeby pociech.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz