Materiał Partnera

Jakie elementy są istotne podczas zabezpieczenia medycznego imprezy masowej?

Jakie elementy są istotne podczas zabezpieczenia medycznego imprezy masowej?

Podmiot odpowiedzialny za organizację imprezy masowej musi zadbać o zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia medycznego. Określoną działalnością zajmują się firmy, które specjalizują się w świadczeniu pomocy medycznej na takich wydarzeniach. Jest to bardzo ważne, gdyż nieodpowiednie podejście do tej kwestii może przynieść poważne konsekwencje. Na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby wszystko przebiegło dobrze?

Kiedy mamy do czynienia z imprezą masową?

Przepisy prawa wskazują, że wydarzenie możemy zakwalifikować jako imprezę masową, gdy odbywa się na stadionie lub innym obiekcie, który nie jest budynkiem i uczestniczy w nim nie mniej niż 1000 osób. Impreza masowa może również odbyć się w hali sportowej albo innym budynku, który pozwala na przeprowadzenie rozrywki, w której bierze udział minimum 300 osób.

Zagrożenia, które mogą wystąpić na imprezie masowej

W imprezach masowych uczestniczy bardzo dużo ludzi. Dlatego też mogą one generować niebezpieczne dla zdrowia oraz życia człowieka sytuacje. W tym przypadku może dojść do omdleń, niewydolności oddechowej, ataków serca i wielu innych niebezpieczeństw – zauważa specjalista zatrudniony w firmie Trans-med, która oddaje do dyspozycji klienta wykwalifikowany zespół ratowników medycznych. Podczas takich wydarzeń niejednokrotnie mają miejsce agresywne zachowania, przedawkowanie narkotyków bądź alkoholu. Pod wpływem środków odurzających uczestnicy są zdolni do niekonwencjonalnych czynów, które stanowią zagrożenie dla innych.

Biorąc pod uwagę powyższe podmiot organizujący koncert lub inną masową imprezę musi uzyskać stosowne zezwolenie od służb publicznych. Warunkiem otrzymania dokumentu jest odpowiednie zabezpieczenie medyczne imprezy.

Firmy świadczące usługi z zakresu zabezpieczenia medycznego

Tym rodzajem działalności zajmują się firmy medyczne, które specjalizują się w ratownictwie medycznym oraz zabezpieczaniu imprez masowych. Wybrane przedsiębiorstwo koniecznie musi spełniać wymagania prawne. Ważny jest także posiadany sprzęt oraz wiedza i umiejętności pracowników.

Zabezpieczenie medyczne musi być tak przygotowane, aby możliwe było zapewnienie pierwszej pomocy na miejscu imprezy i w razie konieczności transportu do szpitala. Dlatego też w tym przypadku niezbędna jest obecność zespołu wyjazdowego, patroli ratowniczych, złożonych z co najmniej dwóch osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy. Dobrze przygotowane zabezpieczenie imprezy masowej musi również uwzględniać punkty pomocy medycznej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz