Materiał Partnera

Jakie dokumenty potrzebne są do wyrejestrowania pojazdu?

Jakie dokumenty potrzebne są do wyrejestrowania pojazdu?

Proces wyrejestrowania pojazdu jest uwarunkowany odpowiednimi czynnościami. W poniższym artykule przedstawiamy, jak przebiega proces oraz jakie kroki należy podjąć, aby przejść go pomyślnie.

Kto i kiedy może wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie pojazdu może odbyć się w przypadku, gdy doszło do jego kradzieży, wywozu, sprzedaży lub kasacji bądź zniszczenia za granicą, trwałej utraty, która może być spowodowana np. pożarem, wycofania z obiegu lub przekazania do stacji demontażu pojazdów bądź punktu zbierania odpadów. W tym ostatnim przypadku wyrejestrowania może dokonać urząd, kiedy tylko dostanie zaświadczenie ze stacji demontażu, jeżeli nie zrobi się tego osobiście. W pozostałych przypadkach wyrejestrowania pojazdu może dokonać właściciel lub współwłaściciel, ale w urzędzie powinien pokazać pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli.

Gdzie można wyrejestrować pojazd i jakie dokumenty należy złożyć?

Wyrejestrowanie pojazdu następuje w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela, którym może być urząd starostwa powiatowego, urząd miasta lub urząd dzielnicy w przypadku mieszkańców Warszawy. Tam należy złożyć:

1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

3. Dowód wpłaty 10 zł (można ją dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu)

4. Odpowiednie dokumenty w zależności od powodu wyrejestrowania, o których mowa była powyżej.

W przypadku kradzieży pojazdu:

 • samodzielnie napisane oświadczenie,
 • zaświadczenie wydane przez Policję, potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu.
 • W przypadku wywozu albo sprzedaży pojazdu za granicą:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą (na przykład umowa kupna-sprzedaży albo umowa darowizny) oraz samodzielnie napisane oświadczenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

W przypadku kasacji samochodu za granicą:

 • dokument potwierdzający, że pojazd został zniszczony za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • tablice rejestracyjne.

W przypadku trwałej utraty pojazdu:

 • dokument potwierdzający, że utrata pojazdu jest trwała,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód wpłaty na rzecz gminy (przekazane pieniądze urząd powinien wydać na utrzymanie czystości i porządku w gminie).

W przypadku przekazania pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania odpadów:

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • tablice rejestracyjne.

W przypadku wycofania samochodu z obiegu (w tej sytuacji wystarczy jeden z poniższych dokumentów):

 • dokument potwierdzający, że pojazd został wycofany z obiegu, np. oświadczenie producenta samochodu,
 • dokument potwierdzający, że wycofany pojazd został odkupiony,
 • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obrotu.

Należy pamiętać, aby wszystkie dokumenty zostały przetłumaczone na język polski, a w przypadku braku dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych ze względu np. na kradzież lub zniszczenie, trzeba dołączyć oświadczenie z wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – zauważa współwłaściciel firmy Metland s.c., która specjalizuje się w skupie złomu stalowego oraz metali kolorowych, a ponadto zajmuje się kasacją pojazdów wszystkich typów i wydaje zaświadczenia do wyrejestrowania pojazdu w urzędzie komunikacji.

Po okresie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów wszystko powinno być załatwione. Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu można odebrać na miejscu w urzędzie lub otrzymać na adres pocztowy.

Oceń artykuł (7)
3.1
Komentarze
Dodaj komentarz