Materiał Partnera

Jakie dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły?

Jakie dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to zawód, który mogą wykonywać jedynie osoby z kompetencjami potwierdzonymi egzaminem państwowym. Tłumaczenia, które wykonuje są istotne zarówno w prowadzeniu spraw prywatnych, jak i biznesowych. W jakich sytuacjach trzeba skorzystać z usług tłumacza przysięgłego i jakie są wymogi wobec tłumaczeń poświadczonych?

Tłumaczenie poświadczone

Aby wykonywać tłumaczenia poświadczone, czyli inaczej przysięgłe tłumacz zdaje egzamin państwowy. Musi spełnić szereg wymagań i uzyskać pozytywny wynik z części językowej pisemnej i ustnej. Skutkuje to zdobyciem świadectwa wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Każde wykonywane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie jest wpisywane do repertorium czynności tłumacza przysięgłego, czyli rejestru, w którym podaje się: rodzaj wykonywanej czynności, język tłumaczenia, liczbę stron i egzemplarzy, datę przyjęcia i zwrotu dokumentu, jego opis i uwagi, a także numer/oznaczenie, którym posługuje się tłumacz.

Tłumacz przysięgły powinien znać język branżowy, charakteryzować się dyskrecją, skrupulatnością, a także mieć „lekkie pióro”. Kiedy skorzystać z usługi tłumaczenia poświadczonego?

Rejestracja samochodu

Jedną z najbardziej popularnych spraw, z jaką zwracają się do tłumaczy przysięgłych osoby prywatne a także firmy, są wszystkie dokumenty związane z rejestracją samochodu sprowadzonego z zagranicy. Bez tłumaczeń poświadczonych w tym zakresie nie możemy legalnie użytkować sprowadzonego z zagranicy auta.

Dokumenty sądowe

Są sprawy sądowe, które toczą się na arenie międzynarodowej lub zostają przeniesione z jednego państwa do drugiego. Niezależnie, jakiego typu sprawa jest prowadzona, urzędnicy muszą otrzymać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego akta sprawy.

Sprawy biznesowe

Ekspansja międzynarodowa to duży potencjał rozwojowy dla przedsiębiorstwa. Wszelkie umowy i powiązane z nimi dokumenty, aby były ważne i wiążące, powinny zostać przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Akty stanu cywilnego

Szczególnie w przypadku międzynarodowych małżeństw czy pojawieniu się dzieci z podwójnym obywatelstwem, do załatwiania urzędowych spraw potrzebne  są sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia aktów stanu cywilnego. Tłumaczeniu poświadczonemu w tym i każdym innym zakresie powinny podlegać treści w całości, w tym także pieczątki!

Dokumenty ubezpieczeniowe i bankowe

Wszelkie dokumenty bankowe, które służą załatwieniu zarówno prywatnych, jak i biznesowych czy urzędowych spraw na arenie międzynarodowej, muszą podlegać tłumaczeniu poświadczonemu, czyli tłumaczeniu przysięgłemu. To samo dotyczy polis ubezpieczeniowych, umów z ubezpieczycielem i innej tego typu dokumentacji.

Tłumaczenia osiągnięć

Jeśli chcemy, aby zdobyte przez nas certyfikaty, uprawnienia, świadectwa i dyplomy, w tym także te uzyskane w szkołach wyższych, były respektowane za granicą, trzeba oddać je do przetłumaczenia tłumaczowi przysięgłemu. Dopiero wtedy mogą być wykorzystywane do celów urzędowych i kontynuacji spraw poza granicami kraju, w którym zostały sporządzone.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz