Materiał Partnera

Jakie badania prowadzi geolog?

Jakie badania prowadzi geolog?

Poznanie warunków gruntowo-wodnych jest niezwykle istotne przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji budowlanej. Pozwala ocenić przydatność terenu do zabudowy lub zasoby wód gruntowych – ta wiedza pomoże w planowaniu kosztów oraz przygotowaniu do wykonania inwestycji. Zapewnia też bezpieczeństwo powstającego budynku. Przyjrzyjmy się, jaki zakres obejmują prace geologiczne.

Przed budową

Rozpoczęcie wszelkich prac budowlanych muszą poprzedzać badania geotechniczne oraz geologiczne. To one będą gwarancją, że nasz dom, czy każdy inny budynek,  dobrze posadowiony i stabilny. Ich przeprowadzeniem może zająć się Margeo, firma z dużym doświadczeniem w branży.

Badania gruntu dają informację o jego rodzaju i nośności, o tym, na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe i ich wpływie na budynek. Usługi geologiczne pozwalają na dokładną ocenę kosztów inwestycji oraz określenie zagrożeń, takich jak pękanie, zapadanie się fundamentów, które mogą powstać dopiero podczas użytkowania budynku – przewidzenie ich na tym etapie pozwoli nam odpowiednio zmodyfikować projekt.

Zakres badań

Badania geotechniczne obejmują swoim zakresem wiercenia geologiczne, sondowania, badania laboratoryjne gruntów i wód gruntowych oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu oraz złożoności warunków gruntowo-wodnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zależności od potrzeb obejmuje: opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny.

Geologia inżynierska obejmuje swoim zakresem opracowanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Sporządza się ją dla obiektów zakwalifikowanych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz dla obiektów zakwalifikowanych do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych.

Do typowych zagrożeń, jakie wyróżniają geolodzy inżynierowie, należą słabonośne grunty, na których posadowiony jest budynek, wpływ wód gruntowych na projektowany obiekt, zjawiska krasowe, kurczenie i pęcznienie gruntów.

Badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie wykonuje się w celu określenia właściwości gruntu pod kątem budownictwa. Badania wykonuje się na na etapie projektu budowlanego oraz badania sprawdzające na etapie wykonywania budowli.

Do  prac geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych zalicza się również badanie zagęszczenia gruntu.  Wykonuje się je w celu określenia stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego lub wskaźnika zagęszczenia  wbudowanych nasypów.

W ramach hydrogeologii prowadzona jest ocena wód gruntowych. Tutaj geolodzy mogą wydać ekspertyzy na temat ich zasobów w badanym gruncie i ewentualnych zagrożeń dla budynków, prowadzić monitoring wód podziemnych i powierzchniowych.

Ochrona środowiska na gruncie geologii obejmuje badanie laboratoryjne gruntu i wód pod kątem ich zanieczyszczenia oraz opinie co do stanu środowiska.

Opracowanie:
Warszawa, Nowoursynowska 145 D/72
tel. 796 158 256
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz