Materiał Partnera

Jaki wpływ mają instalacje sanitarne na funkcjonalność budynków?

Jaki wpływ mają instalacje sanitarne na funkcjonalność budynków?

Projekty budowlane zakładają plan budowy obiektów murowanych oraz zagospodarowanie przestrzenne i między innymi instalacje sanitarne. Techniczne wyposażenie obiektów przemysłowych to kolejny krok, dzięki któremu nieruchomość może funkcjonować w sposób poprawny i być dopuszczona do użytku. Instalacje sanitarne pełnią w tym procesie kluczową rolę.

Techniczne wyposażenie obiektów - jaką odgrywa rolę w funkcjonowaniu budynków?

Techniczne wyposażenie obiektów ma wpływ na ich funkcjonowanie. Jakość, użyteczność i przede wszystkim atrakcyjność obiektów często mierzona jest miarą technicznego wyposażenia obiektów. Jest ono o tyle ważne, że określa je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 września 2015 r., które wskazuje na warunki techniczne, które muszą spełniać budynki. Techniczne wyposażenie obiektów staje się terminem bliższym, po zapoznaniu się z jego elementami:

 • instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody,
 • kanalizacja ściekowa i deszczowa,
 • wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych,
 • instalacje ogrzewcze,
 • przewody kominowe,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • instalacja gazowa na paliwa gazowe,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja telekomunikacyjna.

Instalacje sanitarne - co to znaczy? co wchodzi w ich skład? dlaczego są istotne?

Instalacje sanitarne to spora część elementów technicznego wyposażenia obiektów. Składa się na nią system, który obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne instalacje budowlane doprowadzające wodę, powietrze i gaz. Do najważniejszych instalacji sanitarnych zaliczają się instalacje grzewcze, wentylacyjne, gazowe, wodne i kanalizacyjne. Na każdą z tych instalacji składają się równie istotne części składowe. Najprościej wyróżnić można urządzenia, które zasilają instalację, umożliwiają jej funkcjonowanie, czyli urządzenia wykorzystywania i wszystkie przewody, które doprowadzają substancje między maszynami. Specjalista z firmy Nowak Technika grzewcza tłumaczy, że bez instalacji sanitarnych nie byłoby możliwe użytkowanie budynku, gdyż bez dostępu do wody, ciepła lub przepływu powietrza, byłoby to niebezpieczne. Do bazowych części składowych instalacji sanitarnych zalicza się:

 • poziomy kanalizacyjne,
 • podejścia,
 • przewód zbiorczy tzw. przykanalik,
 • syfon,
 • wpust,
 • czyszczak,
 • przewody wentylacyjne,
 • zabezpieczenia na wypadek zalania.

Wykonanie instalacji sanitarnych wymaga wiedzy doświadczonych fachowców. Oprócz łączenia zainstalowanych systemów, poprzez wykorzystanie układu grawitacyjnego, należy mieć wiedzę o tworzeniu pionów, które będą skupiały przepływ wszystkich istotnych instalacji. Ich umiejscowienie ma wpływ na działanie całego systemu.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz