Materiał Partnera

Jaki jest zakres szkoleń elektrycznych i gazowych?

Jaki jest zakres szkoleń elektrycznych i gazowych?

Człowiek uczy się całe życie. W tym powiedzeniu jest wiele prawdy – nieustannie stykamy się nowymi ludźmi i sytuacjami, dzięki czemu poszerzamy swoje horyzonty. Cały czas też podnosimy swoje kwalifikacje i rozwijamy nowe umiejętności, które pomóc nam mają w karierze zawodowej. Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju kursy i szkolenia – od tych pozwalających na uzyskanie rozmaitych uprawnień po rozwijające kompetencje osobiste.

Uprawnienia elektryczne

Urządzenia elektryczne stanowią element każdej dziedziny naszego życia, również w sferze produkcji i przemysłu. Intensywny rozwój gospodarki sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników zajmujących się obsługą sieci energetycznej. Do pracy z urządzeniami produkcyjnymi lub przetwarzającymi prąd potrzebne są uprawnienia elektryczne. Uzyskać możemy je poprzez szkolenia takie ja te organizowane przez eMKa Szkolenia.

Kursy elektryczne zakończone egzaminami przygotowują do pracy z instalacjami i urządzeniami do 1kW oraz powyżej 1kW, urządzeniami elektrotermicznymi, a także urządzeniami wykorzystywanymi do elektroanalizy, kontroli ingerencji w sieć trakcyjną, czy systemu oświetlenia ulicznego. Po odpowiednim szkoleniu możliwa jest praca na stanowiskach związanych z eksploatacją, czyli obsługa, konserwacja, remont, montaż oraz prace kontrolno-pomiarowe, do których wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne E. Na stanowiskach związanych z dozorem pracować mogą osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne D. Zakres obejmuje tu kierowanie czynnościami osób wykonujących zadania na poziomie eksploatacji oraz zadania pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją. Uczestnik takiego kursu musi spełnić dwa wymagania: powinien mieć ukończone osiemnaście lat, a ponadto mieć podstawową wiedzę z zakresu elektroenergetyki.

Uzupełnieniem kursu elektrycznego jest szkolenie pomiarowe – przygotowuje ono do przeprowadzania pomiarów elektrycznych. Kierowane jest ono  do osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem instalacji i urządzeń energetycznych w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Uprawnienia gazowe

Kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi uprawnieniami wymaga praca z instalacjami gazowymi. Szkolenia gazowe pozwalają wykonywać zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń i instalacji w tym między innymi: urządzeń do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowych od 0,5 MP i wyżej, urządzeń do produkcji paliw gazowych, generatory gazu oraz turbiny gazowe.

Uprawnienia gazowe uzyskane drogą szkolenia zawodowego i po pozytywnie zdanym egzaminem przygotowują do pracy na dwóch rodzajach stanowisk, podobnie jak w przypadku uprawnień elektrycznych, czyli związanych z eksploatacją oraz z dozorem.

Opracowanie:
Gliwice, Jana III Sobieskiego 58 lok. 4
tel. 530 311 865
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz