Materiał Partnera

Jaka umowa przy zatrudnieniu – z Easy Tax pozbędziesz się wątpliwości

Jaka umowa przy zatrudnieniu – z Easy Tax pozbędziesz się wątpliwości

Często właściciele firm zatrudniając nowych pracowników zastanawiają się nad rodzajem umowy. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo jest nowe lub działa niedługo i doświadczenie w tym względzie jest niewielkie. Obowiązuje kilka rodzajów umów i każda ma swoje wady i zalety, a wybór nie zawsze jest prosty. W mazowieckiem możesz skorzystać z pomocy Biura Rachunkowego Easy Tax. Jakie są rodzaje umów o pracę?  Czym są umowy cywilnoprawne?

Jakie są rodzaje umów o pracę? 

Umowy o pracę, inaczej niż umowa o dzieło czy umowa zlecenie, mają umocowanie prawne w Kodeksie Pracy. Dzielą się na trzy rodzaje: umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. W ramach umowy na czas określony wyróżnia się jeszcze umowę na zastępstwo. Każda z nich kieruje się odrębnymi zasadami i nakłada na pracodawcę różne obowiązki. Również dla pracownika wiąże się z odmiennymi przywilejami. Umowę na czas próbny można zawrzeć tylko raz z danym pracodawcą na określonym stanowisku pracy, umowę na czas określony trzykrotnie, ale nie dłużej niż 33 miesiące. Takie obostrzenia nie obowiązują jednak przy umowie na zastępstwo. Każdy z rodzajów umów o pracę pociąga za sobą także różnice w zobowiązaniach wobec kobiet w ciąży. Jeżeli chcesz zatrudnić osobę młodocianą bez kwalifikacji zawodowych, możesz to zrobić, podpisując umowę o pracę tylko w celu przygotowania zawodowego. Ponieważ różnice są znaczne, aby nie popełnić błędu przy sporządzaniu umowy o pracę, dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonego Biura Rachunkowego, jakim jest Easy Tax.

Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną

Do tej grupy należą umowa o dzieło i umowa zlecenie. Obie regulowane są przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa zlecenie to obopólne zobowiązanie zleceniodawcy i zleceniobiorcy w zakresie wykonania pracy i zapłaty. Przy jej zawieraniu obowiązuje stawka minimalna. Jeżeli w umowie nie jest zawarta informacja o okresie wypowiedzenia, może być ona wypowiedziana w dowolnym momencie. Również wynagrodzenie nie musi być wypłacane co miesiąc, ale np. po wykonaniu zlecenia. Natomiast przy umowie o dzieło nie obowiązuje stawka minimalna. Jest ona także zawierana na wykonanie konkretnego dzieła materialnego lub niematerialnego. Pojęcie dzieło nie zawsze jest poprawnie interpretowane i zdarza się, że umowy te zawierane są nieprawidłowo. Każda z tych umów wiąże się również z innym zakresem zobowiązań finansowych obciążających zarówno pracownika, jak i pracodawcę.

Dlaczego warto wybrać Biuro Rachunkowe Easy Tax?

Biuro Rachunkowe Easy Tax, którego właścicielką jest Edyta Talarek, zlokalizowane jest w Radzyminie w województwie mazowieckim. Firma oferuje usługi w zakresie prowadzenia kompleksowej obsługi rachunkowej. Przedsiębiorstwu prowadzonemu przez Edytę Talarek możesz powierzyć prowadzenie pełnej księgowości. Biuro Rachunkowe Easy Tax zajmuje się sporządzaniem umów o pracę, przygotowaniem sprawozdań finansowych i dokumentacji dla pracowników oraz ewidencję środków trwałych. Nawiązując współpracę z Biurem Easy Tax, zlecisz prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczeń do ZUS i US. Firma służy także pomocą przy zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej. Oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Pracownicy Easy Tax posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Cechuje ich rzetelność i pełen profesjonalizm, a wszystkie zlecenia realizowane są terminowo. Biuro Rachunkowe Easy Tax działające od 2020 roku w krótkim czasie zdobyło sobie grono zadowolonych klientów i wiele pozytywnych opinii.

Opracowanie:
Radzymin, Lecha Falandysza 3 lok. 15
tel. 666 987 555
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz