Materiał Partnera

Jaką ochronę zapewniają ubezpieczenia rolne?

Jaką ochronę zapewniają ubezpieczenia rolne?

Rolnictwo to dziedzina działalności wyjątkowo narażona na różnej wysokości straty materialne, które mogą być chociażby efektem niespodziewanych klęsk naturalnych. Zainwestowane środki finansowe oraz wielomiesięczną pracę można ochronić, wykupując ubezpieczenie rolne. Co gwarantuje taka specjalistyczna polisa i przed czym konkretnie zabezpiecza rolnika?

Obowiązkowe OC dla rolnika

Duże ryzyko, jakie wiąże się z pracą w gospodarstwie rolnym oraz prowadzeniem upraw czy hodowli wymaga zabezpieczenia się zarówno przed stratami własnymi, jak i ewentualnymi szkodami, które zostaną wyrządzone sąsiadom. Dlaczego? Ponieważ specyfiką takiej działalności jest brak barier, które sprawiałyby, że np. hodowane zwierzęta lub owady nie przedostaną się na sąsiednie pola i nie spowodują także tam poważnych strat. Przykładowo stosowanie oprysków przeciwko pasożytom może doprowadzić do zatrucia pszczół, które hoduje sąsiad, a wówczas najczęściej kończy się to dochodzeniem przez niego niemałego odszkodowania. Takie ryzykowne sytuacje sprawiają, że podobnie jak kierowcy, tak i rolnicy muszą opłacać obowiązkową polisę OC. W jej sprzedaży oraz określaniu zakresu, jaki obejmować będą odszkodowania specjalizuje się agencja Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Lisowska Paulina, która oferuje ubezpieczenia przygotowane przez PZU.

Ubezpieczenie OC rolnika chroni go przede wszystkim przed skutkami własnego działania i szkodami, jakie wyrządził innym rolnikom. Szkody te mogą dotyczyć zarówno mienia, jak i obejmują uszkodzenia ciała czy zagrożenia dla zdrowia, a nawet spowodowanie śmierci poszkodowanego. Jedną z takich sytuacji może być choćby wypadek drogowy spowodowany przez krowę czy konia sąsiada, jeśli w wyniku tego wypadku poszkodowany stracił samochód i doznał poważnych urazów. Ubezpieczenie pokryje wówczas koszty naprawy samochodu oraz koszty leczenia.

Ubezpieczenia majątkowe budynków i zwierząt gospodarskich

Ochrona rolnika w ramach OC zabezpiecza go na wypadek szkód, które wyrządzi osobom trzecim. Ale to nie jedyne ryzyko, które czyha na rolnika. Może on ponieść znacznie większe straty w wyniku wypadków losowych, jak pożar, susza, choroba bydła itp. Ochronę w tym zakresie zapewniają mu ubezpieczenia majątkowe, które obejmują budynki i ruchomości gospodarskie lub też trzodę chlewną i inne zwierzęta w gospodarstwie. Ubezpieczenie majątkowe – zależnie od wybranej opcji – zabezpiecza przed takimi wydarzeniami jak np.:

  • pożar od zaprószenia ognia, wadliwej instalacji elektrycznej czy pioruna,
  • powodzie, huragany i nawałnice,
  • szkody wynikające z dużych opadów śniegu lub gradu,
  • obsunięcie się ziemi,
  • zgon zwierząt hodowlanych wskutek choroby albo innych zdarzeń losowych,
  • konieczny ubój i transport zwierząt,
  • nieskuteczne leczenie zwierząt,
  • powikłania ciążowe, poporodowe i zabiegi weterynaryjne.

W przypadku budynków, ubezpieczeniem objęte są domy mieszkalne oraz obiekty gospodarcze. W przypadku zwierząt ubezpieczenie obejmuje konie i owce, bydło oraz trzodę chlewną od określonego wieku i wagi, które są indywidualnie ustalane przez ubezpieczyciela.

Firmy ubezpieczeniowe przygotowują dla rolników także specjalne oferty – to m.in. forma podobna do assistance, która zapewnia pomoc i pokrycie kosztów, jeśli ubezpieczony ma problem ze zwierzęciem gospodarskim. Takie wsparcie obejmuje zwykle pomoc w organizacji opieki nad zwierzętami lub wsparcie weterynarza. Istnieje też spora pula ubezpieczeń dotyczących upraw rolnych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz