Materiał Partnera

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Do zadań ratownika wodnego należy przede wszystkim reagowanie na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Od jego umiejętności może zależeć ludzkie życie, dlatego niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie osób, które ubiegają się o to stanowisko. Egzamin na ratownika wodnego wiąże się z wykonaniem kilku zadań wymagających dużej sprawności fizycznej w wodzie.

Co należy do zadań ratownika wodnego?

Praca w ratownictwie wodnym wiąże się z pilnowaniem bezpieczeństwa i ratowaniem życia, dlatego do zadań ratowników należą ciągła obserwacja akwenu i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Od kandydatów wymaga się ukończenia kursu ratownika wodnego i Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Samo szkolenie ratownicze można wykonać w wieku 12 lat, co daje prawo stania się młodszym ratownikiem. Jednak dopiero od 18 lat można rozpocząć pracę zarobkową, co dodatkowo uprawnia do innych kwalifikacji związanych z wodą, takich jak patent żeglarski czy szkolenie lodowe.

Z czego składa się kurs?

Sam kurs składa się z kilku części niezbędnych do uzyskania uprawnień na ratownika wodnego. Pierwszym kryterium weryfikującym jest wyjście ze skoku startowego i przepłynięcie stylem dowolnym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8:10 m. Następnie trzeba przepłynąć dystans 25 m pod lustrem wody z wydobyciem przedmiotu leżącego na dnie. Kolejny element jest skok startowy ze słupka i przepłynięcie sposobem ratowniczym 50 m w czasie poniżej 1 min pod powierzchnią wody. Następnie po skoku startowym należy przepłynąć stylem klasycznym na piersiach i sposobem na plecach, z pracą NN do stylu klasycznego i bez pracy RR. Łącznie do pokonania jest dystans 100 m. Ostatnim etapem jest holowanie tonącego na dystansie 75 m bez zatrzymywania się Wymagane jest zastosowanie trzech sposobów holowania. Na każdy przeznaczone jest 25 m.

Zaświadczenie z kursu pierwszej pomocy

W kursach na ratowników mogą wziąć udział osoby o dobrej kondycji, które potrafią świetnie pływać i posiadają ogólną wiedzę na temat ratownictwa. Niezbędne jest także posługiwanie się sprzętem ratunkowym. Zazwyczaj kursy trwają około 60 godzin. Po jego zaliczeniu trzeba także wziąć udział w szkoleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata. Pracownik Akcja Serca w Nowym Targu tłumaczy: Zaliczenie wszystkich egzaminów z wynikiem pozytywnym nadaje uprawnienia ratownika wodnego. Osoba, która je otrzyma, może rozpocząć pracę na plażach, basenach czy nad jeziorami.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz