Materiał Partnera

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Przezorny zawsze jest ubezpieczony… Wszystko się zgadza. Ale ktoś i gdzieś musi ubezpieczyć owego „przezornego” człowieka. Takim miejscem jest agencja ubezpieczeniowa i pracujący w niej agenci ubezpieczeniowi. Kim jest agent ubezpieczeniowy? Czy jest to popularny zawód? Czy każdy może zostać agentem ubezpieczeniowym i jak rozpocząć karierę w tym zawodzie?

Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego?

Agent ubezpieczeniowy przede wszystkim pozyskuje klientów, z którymi następnie w imieniu firm ubezpieczeniowych zawiera umowy ubezpieczeń. Każdy agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą i działa jako przedsiębiorca. Ogólnie rzecz ujmując, praca agenta nie jest łatwa. Wymaga pewnych, specyficznych umiejętności. Ale na pewno jest to zawód przynoszący olbrzymią satysfakcję. Aby sprostać obowiązkom należy mieć w sobie wiele samozaparcia. Ważne są również umiejętności sprzedażowe oraz odpowiednie podejście do klienta poprzez zrozumienie i określenie jego indywidualnych potrzeb. Agent pozyskuje klientów dla towarzystw ubezpieczeniowych, oferując kupno polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia zasadniczo dzieli się na życiowe, osobowe, komunikacyjne i majątkowe. Agent ubezpieczeniowy zazwyczaj pracuje na podstawie specjalnego dokumentu, jakim jest umowa agencyjna. Za zawarcie umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję. Może pracować we własnej agencji ubezpieczeniowej, w biurze towarzystwa ubezpieczeniowego lub bezpośrednio u klienta. Agent ubezpieczeniowy sprzedaje polisy ubezpieczeniowe na rzecz jednego lub wielu towarzystw ubezpieczeniowych. W tym drugim przypadku jego działalność jest określana jako multiagencja. Agent na wyłączność, czyli pracujący na rzecz jednego towarzystwa ubezpieczeniowego nie musi posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Natomiast multiagent takie zabezpieczenie ma obowiązek wykupić. Jest to specjalne ubezpieczenie na wypadek szkód spowodowanych wykonywaniem czynności agencyjnych.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Po pierwsze agent musi posiadać specjalną licencję, którą uzyskuje podczas kursu w towarzystwie ubezpieczeniowym – tłumaczy Stanisław Samonek z Agencji „Ubezpieczenia Puławy”. -  Kurs kończy się egzaminem, który należy zdać. Dopiero po zdaniu egzaminu, agent powinien założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub działać jako spółka prawa handlowego.

Procedura zakładania działalności gospodarczej jest taka, jak dla każdej innej działalności. Potrzebny jest do tego wypełniony druk CEIDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i zgłoszenie chęci prowadzenia firmy, w tym wypadku będzie to agencja ubezpieczeniowa. Wniosek składa się poprzez e-PUAP lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Należy też zgłosić się do ubezpieczeń społecznych ZUS. Po wpisaniu agenta do rejestru agentów ubezpieczeniowych - wpisu dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego, a składa go firma ubezpieczeniowa, w której agent zdawał egzamin licencyjny – agent podpisuje umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeniowym lub kilkoma firmami ubezpieczeniowymi.

Agentem ubezpieczeniowym nie może zostać osoba karana m.in. za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, a także posiadająca na swoim koncie prawomocny wyrok za oszustwa związane z finansami.

Opracowanie:
Puławy, marsz. Piłsudskiego 69
tel. 601 402 353
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz