Jak zorganizować transport ADR?

Jak zorganizować transport ADR?

Transport ADR nie jest łatwy w organizacji, a przewoźnicy wykonujący tego typu przewozy, muszą się odpowiednio przygotować. Dowiedz się, czym dokładnie jest transport ADR i jak wygląda kwalifikacja towarów niebezpiecznych. Przeczytaj, jak dobrze zorganizować taki przewóz i jakie wymagania trzeba spełnić. Sprawdź, czy w jednym pojeździe można przewozić towary niebezpieczne oraz żywność.

Co to jest transport ADR?

Transport ADR jest to transport materiałów sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Nazwa wywodzi się od międzynarodowej konwencji ratyfikowanej przez Polskę w latach 70. Transport ADR uznawany jest za jeden z najtrudniejszych w organizacji.

Wymieniona wyżej konwencja przedstawia dokładną klasyfikację substancji, które mogą stwarzać zagrożenie. Są to materiały, które są niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i środowiska oraz mienia. Jeśli substancje te zostaną w niewłaściwy sposób przetransportowane lub magazynowane, mogą doprowadzić do pożaru lub wybuchu albo oddziaływać niekorzystanie na środowisko, a nawet zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

Towary ADR dzieli się na klasy:

 • 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 – Gazy
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne
 • 4.2 – Materiały samozapalne
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 – Materiały utleniające
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • 6.1 – Materiały trujące
 • 6.2 – Materiały zakaźne
 • 7 – Materiały promieniotwórcze
 • 8 – Materiały żrące
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Jak zorganizować transport ADR?

Organizacja transportu ADR nie jest łatwa, dlatego warto wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Sprawdź, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę.

Ważne formalności

Po pierwsze przewóz ładunków niebezpiecznych musi zostać zgłoszony. Wcześniej należy zebrać zestaw dokumentów związanych z transportem, deklarację nadawcy, a także pisemną instrukcję. Za bezpieczny przewóz odpowiedzialni są zarówno przewoźnik i kierowca, jak i nadawca i odbiorca. Do zadań przewoźnika należy odpowiednie przygotowanie pojazdu i sprawdzenie, czy spełnia on narzucone wymogi techniczne, a także zagwarantowanie, że kierowca ma wszelkie potrzebne kwalifikacje. Kierowca natomiast powinien sprawdzić, czy nadawca dostarczył wszystkie dokumenty, a pojazd jest właściwie oznakowany. Poza tym do jego obowiązków należy nadzorowanie załadunku oraz rozładunku materiałów.

Warto pamiętać, że w każdej firmie świadczącej usługi transportu ADR, powinno się wyznaczyć doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Taka osoba musi spełnić kilka warunków – mieć wyższe wykształcenie, być niekarana, a także ukończyć kurs i zdać egzamin na doradcę.

Przygotowanie kierowcy

Kierowcy, którzy zajmują się transportem towarów niebezpiecznych, muszą koniecznie mieć zaświadczenie ADR. Zaświadczenie uzyskuje się po ukończeniu specjalnego kursu ADR oraz zdaniu egzaminu. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 21 lat oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach o ruchu drogowym i transporcie drogowym. Przejście szkolenia i posiadanie uprawnień ADR jest niezbędne, ponieważ to właśnie kierowca jest osobą, która jako pierwsza odpowiada za zabezpieczenia miejsca, gdyby doszło do kolizji.

Poza kwalifikacjami równie ważne jest wyposażenie kierowcy, który powinien mieć przy sobie przynajmniej dwie gaśnice oraz klin do zabezpieczenia pojazdu w czasie postoju na powierzchni pochyłej. Poza tym niezbędne są kamizelka, okulary ochronne, dwa trójkąty ostrzegawcze, latarka, łopata, płyn do płukania oczu, maska, a także pojemnik służący do zebrania uwolnionego ładunku.

Właściwe oznakowanie pojazdu

By zapewnić bezpieczeństwo osobom transportujący, a także innym uczestnikom ruchu, konieczne jest zastosowanie odpowiednich procedur. Dlatego niezbędnym krokiem jest właściwe oznakowanie pojazdu za pomocą specjalnych tablic ADR w kolorze pomarańczowym, a także umieszczenie na nich specjalnie przygotowanych nalepek ostrzegawczych. Prawidłowe oznakowanie pojazdu jest równie istotne w przypadku transportu ponadgabarytowego

Transport ADR a transport żywności

Transport towarów niebezpiecznych i żywności (w tym artykułów spożywczych czy karmy dla zwierząt) w jednym pojeździe jest możliwy pod warunkiem zachowania pewnych wymogów. Nie może to być żywność, która szybko się psuje. Poza tym w przypadku przewożenia towarów klasy 6.1 oraz klasy 6.2 (czyli materiałów trujących i materiałów zakaźnych) oraz niektórych towarów klasy 9 należy oddzielić je od żywności. W tym celu można skorzystać z ciągłych przegród, innych towarów niebezpiecznych (ale nienależących do wyżej wymienionych klas) albo pozostawić wolną przestrzeń, której szerokość nie może być mniejsza nić 0,8 m. Warto pamiętać, że jeżeli towary niebezpieczne są zapakowane w kartony, nie trzeba oddzielać ich od żywności. 

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj o klasyfikacji transportu.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz