Materiał Partnera

Jak znakowane są hale fabryczne?

Jak znakowane są hale fabryczne?

Dobrze wykonane oznakowanie hali produkcyjnej zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób przebywających w danym momencie w zakładzie produkcyjnym oraz poprawia jakość i efektywność pracy. Oznakowanie poziome to również przejrzysta organizacja i wygoda dla pracowników. Sprawdźmy, jakie oznakowanie powinna zawierać hala fabryczna.

Jaką rolę pełni oznakowanie poziome?

Odpowiednie oznaczenia oraz tablice informacyjne na terenie hali produkcyjnej, czyli w miejscu pracy setek ludzi to przede wszystkim wymóg stawiany przez obowiązujące przepisy BHP. Jasne i czytelne oznaczenia poziome oraz znaki bezpieczeństwa mają za zadanie przekazywać ważne informacje. Ułatwiają organizację przestrzeni roboczej, dzięki czemu pracownicy wiedzą, gdzie znajdują się trasy przejazdu wózków widłowych, bezpieczne przejścia, magazyny czy obszary produkcyjne. Oznakowanie hal produkcyjnych jest bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo jak i zdrowie pracowników. Brak takich oznaczeń mógłby spowodować utrudnienia w poruszaniu się, kolizję pomiędzy maszynami czy wypadek spowodowany przebywaniem pracowników w niewłaściwej strefie, a pamiętajmy, że wstrzymanie lub minimalne opóźnienie prac w zakładzie produkcyjnym może ponieść za sobą duże straty finansowe. Prawidłowe oznakowanie minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych zdarzeń. Drogi komunikacyjne występujące wewnątrz zakładu polepszają organizację dostępnej przestrzeni. Transport i przemieszczanie się po terenie hali staje się sprawniejsze, praca wygodniejsza a pracownicy mogą przebywać w higienicznych warunkach i dobrze zorganizowanej przestrzeni.

Jakie oznakowanie powinna zawierać hala produkcyjna?

Hala produkcyjna powinna zawierać oznakowanie w postaci malowanych znaków i linii wyznaczających ścieżki dla pieszych oraz drogi transportowe dla wózków widłowych, drogi pożarowe i ewakuacyjne, miejsce na sprzęt i regały magazynowe czy strefy podwyższonego ryzyka – zauważa nasz rozmówca reprezentujący firmę malowanielinii.pl, która tworzy projekty oznakowania w zakładach produkcyjnych i fabrykach.

Oznakowanie BHP powinno również ostrzegać pracowników o niebezpieczeństwie, stąd istotne jest umieszczenie ostrzegawczych piktogramów, symboli, napisów oraz znaków, np. żółto-czarne linie wokół słupów, ramp, schodów czy krawędzi, znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, znaki ochrony i higieny pracy, itp. Skrzyżowania dróg transportowych powinny być oznaczone we właściwy sposób, uwzględniający natężenie ruchu i miejsca kolizyjne. Do malowania linii na hali produkcyjnej powinny być użyte profesjonalne malowarki oraz specjalne farby zapewniające trwałość i estetyczny wygląd.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz