Materiał Partnera

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne i energetyczne?

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne i energetyczne?
Niebezpieczne zawody wymagają ukończenia odpowiednich szkoleń i zdobycia uprawnień do ich wykonywania. Przykładem może być stanowisko elektryka oraz wszelkie podobne mu profesje, polegające na pracy przy instalacjach grzewczych i elektrycznych. Jeśli pracownik nie posiada stosownych uprawnień, nie może zostać zatrudniony na danym stanowisku. Jakie egzaminy trzeba ukończyć, aby jak najszybciej móc rozpocząć pracę?

Gdzie zdobyć uprawnienia?

Egzaminy kwalifikacyjne nie są zwykłymi kursami, dlatego przeprowadzać je mogą tylko odpowiednio do tego uprawnione organy. Przykładem może być Stowarzyszenie Polskich Energetyków, którego główny zarząd znajduje się w Radomiu. Komisja kwalifikacyjna składa się z osób, posiadających wiedzę z zakresu elektryki, energetyki oraz zasad egzaminowania. Do egzaminu należy uprzednio się przygotować, a zakres materiału potrzebnego do zdobycia kwalifikacji jest ogólnodostępny.

Uprawnienia elektryczne i energetyczne zostały podzielone na trzy podstawowe grupy:

  1. Grupa 1 – obejmuje sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  2. Grupa 2 – obejmuje urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  3. Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Żeby pozytywnie zaliczyć egzamin kwalifikacyjny, należy mieć wiedzę nie tylko z zakresu obsługi określonych urządzeń, ale także ich konserwacji, naprawy, montażu i wykonywania pomiarów kontrolnych. Materiały szkoleniowe, z których czerpie się niezbędną na egzaminie wiedzę, powinny być napisane przez specjalistów znających obecnie panujące przepisy lub przez nich zweryfikowane.

Gdzie można pracować?

Ukończenie powyższych egzaminów uprawnia do wykonywania pracy na stanowiskach, które działają w zakresie:

  • Dozoru – stanowiska techniczne zajmujące się głównie nadzorem oraz wykonywaniem niezbędnych pomiarów.
  • Obsługi – prace polegające na konserwacji, naprawach i bieżącej obsłudze instalacji grzewczych i elektrycznych.
  • Montażu – tworzenie instalacji od podstaw, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W tego typu zawodach nie bez powodu wymagane jest nie tylko doświadczenie i podstawowe szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Praca z instalacją grzewczą lub elektryczną może być zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia, dlatego zdanie egzaminów kwalifikacyjnych jest obowiązkowe i niezwykle ważne!

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz