Materiał Partnera

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak wynika z danych GUS, bezrobocie w Polsce w trzecim kwartale 2017 roku było rekordowo niskie – wyniosło zaledwie 6,6%. W związku z tym w wielu branżach zaczyna brakować rąk do pracy, a pracodawcy kierują swoją uwagę w stronę pracowników z zagranicy. Co do zasady, obcokrajowiec, aby podjąć zatrudnienie w Polsce, musi posiadać pozwolenie na pracę. Od 2015 roku jednak m.in. obywatele Ukrainy mogą korzystać z tzw. procedury uproszczonej. Jak zatrudnić pracownika z tego kraju?

Procedura uproszczona, czyli co?

Procedura uproszczona, którą nazywa się także „procedurą oświadczeniową” de facto zwalnia pracownika z konieczności uzyskania pozwolenia na pracę w Polsce. Weszła ona w życie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku i dotyczy obywateli 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i właśnie Ukrainy. I to właśnie Ukraińcy korzystają z niej najczęściej, coraz chętniej przyjeżdżając do Polski w poszukiwaniu legalnego zatrudnienia.

Na podstawie procedury uproszczonej obywatele wymienionych sześciu państw mogą pracować bez konieczności uzyskiwania zezwolenia przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Aby rozpoczęcie pracy było możliwe, konieczne jest:

  • złożenie przez pracodawcę oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
  • spisanie z obywatelem państwa, który może korzystać z procedury uproszczonej, umowy zgodnej z zasadami zatrudnienia na terenie RP.

Pracodawcy mogą wszystkie zadania związane z zatrudnieniem Ukraińca czy Białorusina wykonać samodzielnie lub – dla wygody – skorzystać z pomocy agencji pośrednictwa pracy, takiej jak np. I.D. Polska Sp. z o.o. To drugie rozwiązanie pozwala nie tylko uprościć procedury, ale przede wszystkim – sam proces rekrutacji. Najlepiej bowiem prowadzić ją bezpośrednio, w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Zatrudnienie Ukraińca krok po kroku

Kolejne kroki, których dopełnić musi pracodawca, którego interesuje zatrudnienie pracownika z Ukrainy w ramach procedury uproszczonej to:

  • znalezienie pracowników, którzy mają prawo podjąć pracę na podstawie procedury uproszczonej (nie mogli oni pracować przez 6 z ostatnich 12 miesięcy w Polsce),
  • wypełnienie oświadczenia – można tego dokonać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej,
  • osobista rejestracja oświadczenia w PUP – należy jej dokonać bądź to w miejscu stałego pobytu pracownika bądź też w miejscu lokalizacji siedziby swojej firmy, z tego tytułu nie ponosi się żadnych kosztów;
  • przekazanie oryginału oświadczenia cudzoziemcowi, który ma podjąć pracę,
  • uzyskanie przez cudzoziemca na podstawie w/w oświadczenia wizy w celu wykonywania pracy bądź pozwolenia na pracę – jeżeli np. Ukrainiec znajduje się już w Polsce,
  • spisanie pisemnej umowy z pracodawcą, na podstawie której podjęta zostanie praca.

Warto pamiętać, że umowa musi być oparta o zasady wynagradzania pracowników obowiązujące na terenie RP i inne przepisy. Dobrze więc przy jej spisywaniu skorzystać z pomocy specjalistów – np. tych z agencji pracy tymczasowej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz