Materiał Partnera

Jak zapewnić bezpieczny transport materiałów budowlanych

Jak zapewnić bezpieczny transport materiałów budowlanych

Transport materiałów budowlanych towarzyszy wielu gałęziom przemysłu ciężkiego czy też branży budowlanej. To, co wyróżnia ten rodzaj usług transportowych, spośród innych istniejących na rynku to z pewnością wielkogabarytowość maszyn użytych do transportu oraz tonaż przewożonych ładunków. Specyficznym rodzajem ładunku budowlanego są wszelkiego rodzaj materiały sypkie. Zobaczmy, na czym polega transport materiałów sypkich, o czym trzeba pamiętać, przyjmując zlecenie przewozu np. piasku, żwiru na plac budowy?

Mówiąc o transporcie materiałów budowlanych sypkich zwykle mamy na myśli przewóz wszelkiego rodzaju kruszywa, używanego na placach budowy. W zależności od frakcji kruszywa, mamy do czynienia z różnym poziomem pylenia przewożonego materiału. Ze względu na zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia w przypadku nieumiejętnego przewozu materiałów sypkich luzem, usługę przewozu materiałów mogą wykonać tylko nieliczne firmy transportowe.

Przewóz materiałów budowlanych zgodnie z przepisami

Sposoby przewozu, zabezpieczenia materiałów sypkich podczas transportu są opisane zarówno w kodeksie drogowym, jak i w ustawie o transporcie drogowym. Według obowiązującego prawa przewożąc ładunki budowlane, w tym materiały sypkie, trzeba spełnić kilka ważnych aspektach zarówno przy samym załadunku, transporcie, jak i rozładunku. Chodzi tu między innymi o dopilnowanie, aby:

  • ładunek nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu,
  • ładunek na pojeździe należy umieścić tak, aby nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osi pojazdu na drogę,
  • ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu,
  • ładunek nie może utrudniać kierowania pojazdem
  • ponadto nie może zasłaniać świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, żadnych znaków i tablic na pojeździe (w tym rejestracyjnych).

Przykładem firmy, która dysponuje zarówno właściwym taborem maszyn, jak i dba o bezpieczne wykonanie usługi przewozu materiałów sypkich, jest firma Kubik Firma Zbigniew Kubik.

Materiały sypkie muszą być właściwie zabezpieczone

Do przewozu materiałów sypkich używa się wywrotek, ważne jest, aby były one zabezpieczane przed rozsypaniem. Ustawa mówi wyraźnie, iż ładunek musi być umieszczony w szczelnej skrzyni, która ze względów bezpieczeństwa musi być zasłonięta odpowiednią zasłoną, plandeką, celem niedopuszczania wysypania się ładunku na drogę.

Niedopilnowanie któregokolwiek z parametrów tj. przekroczenie ładowności pojazdu, złe rozmieszczenie ładunku powodujące  utratę stabilności sterowności co jest zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa samego kierowcy, przewożonego ładunku, jak i pozostałych uczestników drogi.

Opracowanie:
Mniszów 5
tel. 12 385 21 99
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz