Materiał Partnera

Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są doskonałym rozwiązaniem dla środowiska naturalnego. Mimo to wiele osób nie wie, jak wygląda w praktyce ich budowa. Przede wszystkim należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, oczyszczalnia o przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Trzeba jednak zgłosić chęć jej montażu staroście.

Wniosek o pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni

W formularzu składanym w urzędzie muszą znaleźć się dane m.in. o zakresie i sposobie wykonywania prac budowlanych, rodzaju oczyszczalni i jej wydajności czy terminie rozpoczęcia budowy. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane i rysunek z naniesionym budynkiem oraz oczyszczalnią. Wymagane są pozwolenia inspektora ochrony środowiska. W sytuacji, gdy przepustowość oczyszczalni jest większa niż 7,5 m3 na dobę, trzeba dodatkowo wykonać dokumentację projektową. Niekiedy konieczne jest uzyskanie dodatkowo Pozwolenia Wodnoprawnego.

Jakie wymagania musi spełnić teren budowy

Oczyszczalnie ścieków wprawdzie budować można przy domu, ale należy pamiętać o pewnych warunkach, które powinien spełniać teren. Przede wszystkim właściciele działek skanalizowanych muszą przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej i nie mają co liczyć na pozwolenie na budowę. Przydomowej oczyszczalni ścieków ponadto nie wolno budować na terenach zalewowych czy zagrożonych powodzią. W sąsiedztwie budynków mieszkalnych, oczyszczalnie można budować, ale tylko w przypadku zastosowania systemu wentylacji pionu kanalizacyjnego. Spore znaczenie w praktyce ma również rodzaj oczyszczalni, która ma zostać wybudowana na danej działce.

Czy warto wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

W formularzu, który dostarczany jest staroście trzeba zawrzeć informację właśnie na ten temat. Podczas wyboru rodzaju oczyszczalni warto kierować się kilkoma podstawowymi kwestiami – wielkością działki, rodzajem gruntu, poziomem wód gruntowych, liczbą osób zamieszkujących dany budynek bądź z niego korzystających oraz docelowe miejsce odprowadzania ścieków. Tak naprawdę możliwości jest sporo. Zdecydować się można na przykład na oczyszczalnię ekologiczną czy biologiczną, np. z oferty firmy Eko Bio Oczyszczalnie. Wprawdzie budowa samej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy domu wiąże się z pewnymi formalnościami i koniecznością podjęcia decyzji odnośnie rodzaju przydomowej oczyszczalni, ale już samo jej użytkowanie i eksploatacja nie sprawiają właścicielom większych problemów.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz