Materiał Partnera

Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jak założyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zdobywają w ostatnich latach coraz większą popularność. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich tych osób, którym nie jest obca troska o środowisko naturalne. Jak pokazują najnowsze informacje, jest to również świetny sposób na wprowadzenie oszczędności do domowego budżetu. W jaki sposób można założyć taką przydomową oczyszczalnię?

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Dostępnych jest kilka różnych rozwiązań w zakresie przydomowego oczyszczania ścieków. Różnią się między sobą między innymi budową oraz sposobem oczyszczania. Wśród najpopularniejszych w ostatnich latach wymienia się:

  • oczyszczalnie z drenażem rozsączającym,
  • oczyszczalnie biologiczne,
  • oczyszczalnie roślinne.

Każde z wymienionych rozwiązań jest bardzo skuteczne, a poza samym oczyszczaniem umożliwia pozyskanie wody na inne cele.

Kto może zdecydować się na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać zamontowana zarówno przy budynku mieszkalnym, jak i biurowym czy przemysłowym. W każdym z tych przypadków muszą zostać jednak spełnione określone warunki. Istnieją pewne ograniczenia. Przede wszystkim przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może powstać na działce, która ma dostęp do sieci kanalizacyjnej. W takim przypadku konieczne jest podłączenie się do niej. Ponadto ograniczenia dotyczą także terenów, które są zagrożone zalaniem przez wody opadowe.

Formalności związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o niskiej przepustowości nie wymagają specjalnych pozwoleń na budowę. W każdym przypadku istnieje jednak konieczność zgłoszenia takiej informacji do starostwa. Co powinno znajdować się w takim zgłoszeniu:

  • zakres prac, które będą wykonywane,
  • rodzaj budowanej oczyszczalni,
  • wydajność i przepustowość konstrukcji,
  • termin przewidywanej budowy.

Każda budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przedstawienia także dokumentów związanych z prawem do działki budowlanej wraz z jej planem i określonym miejscem, w którym ma się znajdować oczyszczalnia.

Kiedy konieczne jest pozwolenie na budowę?

Jak podkreśla specjalista z firmy Eko System: Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest pozwolenie wodnoprawne, aby móc rozpocząć budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest ono wymagane zawsze w przypadku, kiedy jej przepustowość będzie większa niż 7 m sześciennych. W takiej sytuacji bardzo często niezbędne jest także sporządzenie odpowiedniego projektu, według którego będzie odbywała się budowa oczyszczalni – dodaje.

Sama budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wykonywana jest zazwyczaj przez wyspecjalizowana firmę. Przy jej wyborze warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim odpowiednie doświadczenie przy realizacji tego typu projektów. Koszt takiej budowy uzależniony jest w dużej mierze od wielkości, ale także od samego rodzaju oczyszczalni.  W każdym przypadku istnieje jednak możliwość dopasowania jej do wymagań użytkowników.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz