Artykuł sponsorowany

Jak zagospodarować gruz pobudowlany?

Jak zagospodarować gruz pobudowlany?

Każda działalność człowieka pociąga za sobą wytwarzanie różnego rodzaju odpadów. Również budowa, remont czy rozbiórka wiążą się z powstawaniem gruzu, czyli pozostałości ceramiki budowlanej. Jego prawidłowe zagospodarowanie ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska i jest ściśle uregulowane prawnie. Niedostosowanie się do przepisów grozi nałożeniem kary pieniężnej.

Gruz po budowie jako odpad

Generalny remont, rozbiórka obiektu bądź jego budowa, czy to w systemie gospodarczym, czy na zlecenie, wiąże się z generowaniem odpadów. Te mogą mieć różnych charakter, a jednym z najbardziej popularnych stanowi właśnie gruz, który składa się z pozostałości po takich materiałach jak na przykład pustaki, cegły, płytki, tynk, dachówki, beton. Ponadto według przepisów prawa budowlanego wyróżnia się trzy grupy tego rodzaju odpadów. Do pierwszej zalicza się właśnie wymienione wyżej pozostałości po ceramice budowlanej. W drugiej zaś mogą znaleźć się dodatkowo drewno, szkło, opakowania plastikowe, złom czy też folie, a w trzeciej z kolei dodatkowo styropian wraz z innymi pozostałościami poremontowymi.

Gruzu jako odpadu nietypowego nie należy pod żadnym pozorem wyrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci zmieszane, a co gorsza wywozić go do lasu. Ze względu na obecność w nim substancji niebezpiecznych stanowi on duże obciążenie dla środowiska naturalnego, a co za tym idzie, zagrożenie dla zdrowia i życia istot żywych. Nie może więc dziwić, że takie nielegalne działanie według polskich przepisów jest obarczone karą grzywny wynoszącą 500 złotych.

Wynajem kontenera na odpady

Postępując zgodnie z prawem, pozostałości ceramiki budowlanej muszą zostać odpowiednio zagospodarowane. Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem prac bądź na początkowym etapie ich trwania zdecydować się na wynajem specjalnego pojemnika między innymi od firmy Eko-Wtór z Bożanowa, który zostanie podstawiony we wskazane miejsce i na określony czas. Kontenery te są dostępne w różnych pojemnościach oraz kształtach. Przydają się one również, gdy porządkujemy piwnicę lub strych i mamy zamiar pozbyć się starych mebli, czy też sprzętów RTV oraz AGD. Następnie podmiot zajmujący się obsługą usługi, wywozi gruz w wyznaczone do tego miejsce, gdzie następnie jest on odpowiednio sortowany i kruszony na mniejsze frakcje. Dzięki temu może być stosowany zarówno przy budowie dróg lub mostów, jak i jako najgrubsze kruszywo w mieszance betonowej.

Zalety segregowania odpadów po budowie

Działania recyklingowe, mające na celu odzysk surowców, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju przemysłu, a także oszczędności w zakresie zasobów nieodnawialnych. Realizacja wywozu gruzu do PSZOK jest możliwa również we własnym zakresie, jednak wiąże się ze znacznie bardziej skomplikowanym procesem logistycznym. Musimy bowiem samodzielnie zorganizować jego transport, co przy większej ilości pozostałości ceramiki budowlanej rodzi pewien problem. Zdecydowanie lepiej zatem zdecydować się na wynajem kontenera. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego rodzaju fragmenty cegieł czy pustaków wykorzystać jako utwardzenie drogi dojazdowej, przydomowych ścieżek bądź podbudowę pod elementy małej architektury ogrodowej.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz