Materiał Partnera

Jak zadbać o odpowiednie kwalifikacje i bezpieczeństwo swoich pracowników?

Jak zadbać o odpowiednie kwalifikacje i bezpieczeństwo swoich pracowników?

Każda firma zatrudniająca pracowników ma wobec nich pewne obowiązki wynikające
z Kodeksu Pracy. Jest to przede wszystkim wynagrodzenie. Równie ważne jest jednak zapewnienie odpowiednich warunków pracy, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo. Dodatkowym plusem może być także umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji. Jak zadbać o wszystkie te kwestie?

Bezpieczne warunki pracy – czyli jakie?

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki, które określone są zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to udostępnienie pomieszczeń spełniających właściwe normy, np. w zakresie temperatury powietrza czy oświetlenia. Oczywiście warunki te dopasowane są do charakteru wykonywanego zawodu. Inne przepisy dotyczą stanowisk biurowo-administracyjnych, inne natomiast stanowisk robotniczych. Oprócz zapewnienia właściwych norm pracy ważne są także szkolenia BHP.

Jak podkreśla właściciela firmy Trawers Adr kursy, szkolenia Katarzyna Adrianowicz: „Pracodawca nie powinien dopuścić do wykonywania obowiązków służbowych osoby, która nie przeszła wstępnego szkolenia BHP. Podczas niego nowo zatrudniony pracownik dowiaduje się o zagrożeniach na swoim stanowisku, a także uczy się zapobiegać sytuacjom kryzysom. Jest to kluczowa kwestia dla prawidłowego wykonywania swojej pracy.”

Kto powinien prowadzić szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Szkolenia BHP mogą być prowadzone przez właściciela firmy, jeżeli ma do tego odpowiednie przygotowanie. Znacznie lepiej jednak jest powierzyć tę kwestię specjalistom, którzy prowadzeniem takich i podobnych kursów zajmują się zawodowo. Jedną z takich firm jest m.in. Trawers Adr kursy, szkolenia Katarzyna Adrianowicz, która w swojej ofercie ma nie tylko szkolenia BHP, ale także kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe kierowców.

Skąd wziąć pieniądze na szkolenie pracowników?

Duże przedsiębiorstwa mają zwykle specjalny fundusz przeznaczony na kursy dla pracowników, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Jednak co z małymi firmami? Mogą one zwrócić się o dofinansowanie szkolenia dla pracowników z Krajowego Funduszu Społecznego. Wszelkie formalności dopełniane są za pośrednictwem lokalnego urzędu pracy. W tym przypadku pracodawca może liczyć na zwrot w wysokości od 80 do 100% kosztów szkolenia w zależności od wielkości firmy. Innym sposobem jest szukanie szkoleń organizowanych w ramach funduszy z Unii Europejskiej. Jeszcze kilka lat wstecz było ich znacznie więcej, jednak wciąż co jakiś czas ogłaszane są programy, do których mogą zgłaszać się specjaliści z wybranych branży.

Dlaczego warto dbać o rozwój pracowników?

To ich praca wpływa na ogólny sukces firmy na rynku. Inwestując w osoby zatrudnione w firmy, inwestujesz w swoją przyszłość. Stanowi to jeden z elementów polityki nowoczesnego przedsiębiorstwa, która przynosi najlepsze efekty. Właśnie dlatego szkolenia i kursy z zakresu podnoszenia kwalifikacji są tak ważne.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz